Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη Vodafone η υλοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Alpha Bank αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη συνεχή τεχνική του υποστήριξη.

VodafoneΤο έργο περιλαμβάνει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (IP VPN) για τη διασύνδεση των 420 καταστημάτων, των 340 αυτόματων ταμειακών μηχανημάτων (ΑΤΜ) και των μηχανογραφικών κέντρων της Τραπέζης και σχεδιάστηκε από κοινού βάσει των αυστηρών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Τραπέζης.


Με την ολοκληρωμένη εφαρμογή της Vodafone διασφαλίζεται με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο η λειτουργία και η διαθεσιμότητα των επιχειρησιακών εφαρμογών της Τραπέζης, ενώ επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους με παράλληλη αναβάθμιση των υποδομών του πελάτη. Παράλληλα, η Vodafone παρέχει ευελιξία και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση στην Τράπεζα μέσω συνεχούς τεχνικής υποστήριξης.


Η τεχνολογία υλοποίησης βασίστηκε στο δίκτυο της Vodafone (IP MPLS) που παρέχει κορυφαία χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας, σε πολύ υψηλές ταχύτητες και με ελάχιστους χρόνους απόκρισης καθώς και στην προηγμένη τεχνολογία δικτύου της Alpha Bank. Επίσης, υλοποιήθηκε επιπρόσθετη διασύνδεση των σημείων μέσω του δικτύου 3G της Vodafone, για επαυξημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Ο κ. Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Chief Operating Officer, της Vodafone, δήλωσε σχετικά: «Η Vodafone, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να παρέχει τις πιο σύγχρονες και κορυφαίες εφαρμογές στις ελληνικές επιχειρήσεις, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο διασύνδεσης των καταστημάτων της Alpha Bank. Με τη χρήση των εξελιγμένων τεχνολογικών υποδομών, την τεχνογνωσία και την προσήλωση των ανθρώπων μας, παρέχουμε στην Alpha Bank προηγμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στο καλύτερο δυνατό κόστος, που θα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για «ολοκληρωμένη επικοινωνία» που έχει στόχο να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στο σύνολο τους».


Το έργο ολοκληρώθηκε εντός αυστηρού χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει η Τράπεζα με την απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία του εξειδικευμένου σε σύνθετα τηλεπικοινωνιακά έργα προσωπικού της Vodafone και της Alpha Bank.