Η Uni Systems και η Oracle ανακοίνωσαν τη λύση λογισμικού PeopleSoft Enterprise HCM for SMBs, ειδικά για την ελληνική αγορά.

Οι δύο συνεργάτιδες εταιρείες, έχοντας μελετήσει τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις σύνθετες λειτουργικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς, σχεδίασαν, ανέπτυξαν και προσφέρουν τώρα στις ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 600 εργαζόμενους, την ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου, PeopleSoft Enterprise HCM for SMBs.
Η ανανεωμένη πρόταση, βασίζεται στην κλασική πλατφόρμα Oracle PeopleSoft Enterprise HCM, το πληρέστερο και πλέον δημοφιλές Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, το οποίο έχει διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνει πλούσια λειτουργικότητα, τόσο για την εσωτερική οργάνωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, όσο και για την παροχή αυξημένων δυνατοτήτων αυτό-εξυπηρέτησης στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.
Το σύστημα πλαισιώνεται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που εξασφαλίζουν άμεση υλοποίηση και βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της λύσης με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, παρέχοντας ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η Oracle μέσω των προγραμμάτων Lifetime Support και Applications Unlimited, εξασφαλίζει τη «δια βίου» υποστήριξη της λύσης, την προστασία της επένδυσης και τη συνεχή εξέλιξη της λύσης, τόσο από πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς τεχνολογικών χαρακτηριστικών.
Σημειώνεται ότι η Uni Systems, με σημαντική εμπειρία στη πλατφόρμα PeopleSoft, έχει υλοποιήσει επιτυχώς τη λύση PeopleSoft Enterprise HCM στην Τράπεζα Πειραιώς, στον Ο.Π.Α.Π. και στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να υλοποιεί έργο ένταξης στη λύση του συνόλου των θυγατρικών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και διασύνδεσης της πλατφόρμας με τα επιμέρους συστήματα μισθοδοσίας που χρησιμοποιούν οι θυγατρικές της Τράπεζας.