Έργο € 12,5 εκατ. για υπηρεσίες πληροφορικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε κοινοπραξία που συμμετέχει η INTRASOFT International.

Η INTRASOFT International, θυγατρική της Intracom IT Services, σε κοινοπραξία με την TRASYS Βελγίου και τη Siemens, υπέγραψε σύμβαση πλαίσιο με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας 4 ετών, εκτιμάται στα € 12,5 εκατ., ενώ η συμμετοχή της INTRASOFT International ανέρχεται σε € 4,5 εκατ.. H κοινοπραξία ανέλαβε την Ομάδα 1 «Τεχνική υποστήριξη των διακομιστών (servers) και των πελατών (clients)» και την Ομάδα 2 «Ολοκλήρωση συστημάτων των διακομιστών και των πελατών» του έργου, στις οποίες ηγούνται η INTRASOFT International και η TRASYS αντίστοιχα, ενώ κάθε Ομάδα αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή αγορά.

Ο στόχος του έργου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα συμβουλεύουν τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σημαντικά τεχνικά θέματα που αφορούν στην υποστήριξη των εφαρμογών και των συστημάτων πληροφορικής των Γενικών Διευθύνσεών της. Το έργο αναμένεται να απασχολήσει 32 υψηλού επιπέδου πτυχιούχους μηχανικούς, 12 εκ των οποίων θα προέρχονται από την INTRASOFT International.

Ο κύριος Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής η οποία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών έχει αναθέσει στην INTRASOFT International σημαντικό αριθμό έργων υποστήριξης των διαφόρων υπηρεσιών της προς τις Γενικές Διευθύνσεις και τους ευρωπαϊκούς φορείς, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εταιρία μας αποτελεί βασικό και αξιόπιστο προμηθευτή της».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTRASOFT International έχει αναλάβει πολλά έργα για τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΕ, με σημαντικότερα το έργο NIS ύψους € 22 εκατ. για την υποστήριξη των διαφορετικού τύπου δικτύων (φωνής και δεδομένων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περίπου 30.000 τελικούς χρήστες, καθώς και το έργο ITSS UPS ύψους € 32 εκατ. το οποίο υποστηρίζει το σύνολο των 30.000 χρηστών συστημάτων πληροφορικής των 34 Γενικών Διευθύνσεων και των διαφόρων ανά την Ευρώπη agencies της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μία οντότητα.