Σε άρθρο στην “Καθημερινή”, σκιαγραφούνται τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν εάν όντως συγχωνευθούν οι Forthnet και hellas online.


forthnetΟι δύο σημαντικότεροι ανταγωνιστές του ΟΤΕ στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας, εφόσον συγχωνευθούν, αποκτούν μια σημαντική κρίσιμη μάζα, η οποία τους κάνει ευθέως ανταγωνιστικούς προς τον κυρίαρχο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό. Ο τελευταίος, σήμερα, ελέγχει περίπου 1 εκατ. ευρυζωνικές συνδέσεις, ενώ οι δύο επιχειρήσεις μαζί ελέγχουν πάνω από 600.000 αντίστοιχες συνδέσεις. Ωστόσο, μια τέτοια συγχώνευση μπορεί να δημιουργήσει στις δύο επιχειρήσεις περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει, καθώς πλέον θα τεθεί θέμα ρύθμισης του ΟΤΕ.


Σήμερα, ο τελευταίος χάνει συνδρομητές, κυρίως εξαιτίας των υψηλών χρεώσεων που του επιβάλλονται από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Η τάση δε είναι επιδεινούμενη για τον ΟΤΕ, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ύφεση, γεγονός που κάνει τους καταναλωτές πιο «ευαίσθητους» στην τιμή, δηλαδή επιλέγουν πιο εύκολα τον φθηνότερο. Αυτό είναι ορατό στο συνεχώς κατερχόμενο μερίδιο του ΟΤΕ στις ευρυζωνικές συνδέσεις.


Ενας «γιγαντισμός» της Forthnet μέσω απορρόφησης της hellas online μπορεί να λύσει το πρόβλημα ρύθμισης του ΟΤΕ. Ηδη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σκέφτεται να άρει τη ρύθμιση στις υπηρεσίες τηλεφωνίας, καθώς εκτιμά ότι πλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες ανταγωνισμού. Μια αντίστοιχη απόφαση στην αγορά των ευρυζωνικών και συνδυαστικών υπηρεσιών (double play) μπορεί να επιτρέψει στον ΟΤΕ την άσκηση μιας επιθετικής πολιτικής, με ό, τι συνεπάγεται αυτό, δεδομένης της χρηματοοικονομικής του ευρωστίας σε συνδυασμό με την υπερχρέωση των ανταγτωνιστών του.


holOι δύο εταιρείες εμφανίζουν υψηλό δανεισμό και υποχρεώσεις, με τη Forthnet να έχει (στις 31/12/2009) καθαρό δανεισμό ύψους 272 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 735 εκατ. ευρώ. Η hellas online εμφανίζει (30/9/2009) καθαρό δανεισμό 170 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις ύψους 354 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά τα ετήσια έσοδα των δύο επιχειρήσεων μπορούν να ανέλθουν στα 500 – 550 εκατ. ευρώ, με συνολικά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙTDA) χαμηλότερα των 100 εκατ. ευρώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Forthnet που θα απορροφήσει την hellas on line θα αποκτήσει, μέσω της συμμετοχής της Vodafone στην hol, έκθεση στην κινητή τηλεφωνία που δεν διαθέτει σήμερα. Σε ό, τι αφορά τη συμφωνία των Forthnet – hellas online είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι δύο πλευρές συζητούν μεταξύ τους μόνον το ενδεχόμενο συγχώνευσης μέσω ανταλλαγής μετοχών (χωρίς διάθεση μετρητών). Ως συνέπεια, οι συζητήσεις που διεξάγονται αφορούν κυρίως τη σχέση ανταλλαγής.