Σύμφωνα με έκθεση για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, η συνολική κάλυψη σε γραμμές DSL στην Ελλάδα αυξήθηκε από 9%, το 2004, σε 88%, το 2008.


ethernet cable (dsl)Η κάλυψη DSL στην ύπαιθρο έφτασε από 0% σε 55%, ενώ με την πλήρη υλοποίηση του εθνικού ευρυζωνικού έργου αναμένεται ότι θα καλύψει ποσοστό 60% του εδάφους και 90% του πληθυσμού. Αυτά αναφέρονται στην απάντηση της Επιτροπής μετά από σχετικό ερώτημα των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κκ. Γ. Παπανικολάου και Ι. Τσουκαλά, αναφορικά με τις ελληνικές επιδόσεις στη διάδοση των νέων τεχνολογιών, ιδαίτερα στις γεωγραφικά απομονωμένες και δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές.


Από την απάντηση της Επιτροπής προκύπτει ότι παρόλο που το 57% των Ελλήνων ηλικίας από 16-24 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο, το ποσοστό αυτό παραμένει πολύ χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αναφέρει ότι το 2008 η Ελλάδα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το 100% των πόρων (42 εκατ. ευρώ) που διατίθενται στη χώρα μέσω του EERP (Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για την Ευρώπη) για την αύξηση της διάθεσης ευρυζωνικών συνδέσεων στην περιφέρεια της χώρας.


Όσον αφορά στις επιδόσεις των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η Επιτροπή τόνισε ότι παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που σημειώθηκε το 2007, η συνδετικότητα των νοικοκυριών παραμένει χαμηλή, μόλις στο μισό της αντίστοιχης ευρωπαϊκής, ενώ η αντίστοιχη των επιχειρήσεων είναι κάπως καλύτερη, υπολείπεται όμως σημαντικά των περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ. Σημαντικό στοιχείο, επίσης, αποτελεί το γεγονός ότι η ευρυζωνική αφομοίωση στην Ελλάδα καλύπτει επί του παρόντος ποσοστό 13,4% του πληθυσμού έναντι 22,9% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ των 27.


Σχετική μελέτη της Eurostat (2009) αποκαλύπτει ότι τόσο τα άτομα με χαμηλό όσο και εκείνα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βρίσκονται στη βάση της κλίμακας, όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τις ομάδες με αντίστοιχα επίπεδα σπουδών στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη.


Οι κκ. Παπανικολάου και Τσουκαλάς τόνισαν σε δήλωσή τους «ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως αποδεικνύεται, έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της νέας τεχνολογίας και επέδειξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχουν, όμως, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, ώστε η Ελλάδα να καλύψει πλήρως το χαμένο έδαφος της δεκαετίας του ΄90 σε σχέση με τους εταίρους της. Η σημερινή κυβέρνηση οφείλει, επομένως, να επιδείξει πολιτική συνέχεια και υπευθυνότητα στον τομέα των νέων τεχνολογιών».