Η SoftOne, με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών SaaS, με τη Microsoft και την Interworks, διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες με κεντρικό θέμα: «Το Soft1 σε SaaS – Η νέα αξία για τη σύγχρονη επιχείρηση».


softoneΟι ημερίδες θα γίνουν στις 21 και 23 Σεπτεμβρίου 2009, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα και απευθύνονται σε εταιρίες πληροφορικής, που θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρακτικές δράσεις της στρατηγικής SaaS με μία σειρά σημαντικών ανακοινώσεων για την οργάνωση, προώθηση και εμπορική πολιτική που θα ακολουθηθεί. Θα ενημερωθούν, ακόμη, για τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, την τεχνολογία που αξιοποιείται για την απομακρυσμένη υποστήριξη των εφαρμογών, το είδος των υπολογιστικών αναγκών που καλύπτονται και γενικά για τις δυνατότητες αξιοποίησης της απομακρυσμένης χρήσης υπολογιστικών υπηρεσιών.


Ακολουθώντας με συνέπεια τις διεθνείς τάσεις που προβλέπουν ιδιαίτερα μεγάλους ρυθμούς αύξησης της αγοράς SaaS (Software as a Service) για τα επόμενα χρόνια, η SoftOne επενδύει σημαντικά στο νέο αυτό μοντέλο διάθεσης λογισμικού με την υλοποίηση της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας.


Με βάση το μοντέλο SaaS, μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να αγοράσει με τους παραδοσιακούς όρους το λογισμικό που χρειάζεται για τη μηχανογράφησή της, αλλά να το χρησιμοποιήσει ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω Internet.


Ανάμεσα στα κυριότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου SaaS για τον τελικό πελάτη περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:


• Χαμηλό τίμημα συνδρομητικής χρήσης με μηδενικό κόστος για “αγορά” και εγκατάσταση λογισμικού
• Μηδενικό κόστος για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού υποδομής
• Μηδενικό κόστος για συντήρηση και αναβαθμίσεις λογισμικού
• Δυνατότητα άμεσης χρήσης του λογισμικού με την έναρξη της συνδρομής
• Δυνατότητα χρήσης του λογισμικού από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσω Internet
• Απαλλαγή από αναγκαίες τεχνικές εργασίες διαχείρισης (π.χ. αναβαθμίσεις νέων εκδόσεων, backup /restore, διαχείριση συστημάτων κλπ.), καθώς οι εργασίες αυτές διεκπεραιώνονται από τον πάροχο της υπηρεσίας.