Η WiFi Alliance παρέχει αξιόπιστη ασφάλεια σε δισεκατομμύρια συσκευές WiFiκαι ενημερώνει τακτικά τις απαιτήσεις του WiFi CERTIFIED ™ για την αντιμετώπιση ασύρματων προκλήσεων ασφάλειας και απορρήτου καθώς το τοπίο απειλών εξελίσσεται συνεχώς.

Τι παρατήρησαν οι ειδικοί