Η Huawei διοργάνωσε πρόσφατα διαδικτυακό συνέδριο για την παρουσίαση της λύσης All-Flash Data Center.

Με κεντρικό θέμα το “Moving towards an All-Flash Data Center”, έγινε αναφορά στις τελευταίες τάσεις, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις των data centers. Οι ομιλητές παρουσίασαν νέα στοιχεία αναφορικά με το πώς οι επιχειρήσεις από διάφορους τομείς όπως τον χρηματοοικονομικό, το δημόσιο και τον κατασκευαστικό, επωφελούνται από τη λύση All-Flash Data Center της Huawei για να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης η λύση Intelligent Data Infrastructure Experience Center της Huawei.

Ο Johan Westin, Nordic CTO για Cloud & AI BG της Huawei, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο “Moving towards a