Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει επίσημα την συνεργασία της με την IPC Systems, έναν από τους κορυφαίους διεθνής παρόχους ασφαλών και πλήρως συμμορφούμενων με τα διεθνή πρότυπα MiFID II.

Η πλατφόρμα, ενοποιημένων επικοινωνιών της IPC SystemsUnigy”, παρέχει στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μεγαλύτερο έλεγχο, ευελιξία και ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνιών, πραγματοποιώντας παράλληλα monitoring, managing & maintaining στις υποδομές των επιχειρήσεων. 

Η Cosmos Business Systems μέσω αυτής της συνεργασίας προσφέρει στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά λύσεις δικτύωσης και επικοινωνιών σε εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται  σε χρηματοπιστωτικές αγορές, έχοντας ήδη υλοποιήσει την λύση IPC Unigy σε έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο. 

Μελλοντικός στόχος των δύο εταιρειών, αποτελεί  ένα πλάνο ανάπτυξης σε μεγάλες Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις και Τράπεζες στην Ελληνική, Κυπριακή και Βαλκανική αγορά.