Η νέα διοικητική δομή του MediaMarktSaturn Retail Group ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα,  περιλαμβάνουν και εξελίξεις σχετικά με το σχήμα της Media Markt στην Ελλάδα. Η Media Markt Ελλάδας είναι πλέον μέρος του East Region, για την οποία καθήκοντα Executive Vice President και Operating Partner, αναλαμβάνει ο κος Yenal Gökyildirim με χώρες ευθύνης την Τουρκία, Ελλάδα και Σουηδία. 

Οι συγκεκριμένες οργανωτικές αλλαγές συνοπτικά περιλαμβάνουν το Executive Board και 4 Operating Partners υπεύθυνους για τα αντίστοιχα region. 

Αυτές οι δομικές αλλαγές, αποτελούν  περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα.