Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ και η ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ επέλεξαν την Data Communication για το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Διανομής και Εμπορίας στον κλάδο του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο νέων Εταιριών Προμήθειας και Διανομής Φυσικού Αερίου με τίτλο Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης AE και ΕΠΑ Θεσσαλίας AE υποχρεώθηκαν για το Νομικό και Λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας διαχείρισης των Δικτύων Διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες τους έως τις 31/12/2016, σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4336/2015 για το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Διανομής και Εμπορίας στον κλάδο του φυσικού αερίου.

Η Data Communication επιλέχθηκε ως στρατηγικός συνεργάτης για την υλοποίηση του έργου και το ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία λόγω της άριστης τεχνογνωσίας, της τεχνικής αρτιότητας και της πολυετούς της εμπειρίας. Η εταιρία παρέδωσε τη ζητούμενη λειτουργικότητα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενη απόλυτα στα ποιοτικά κριτήρια που τέθηκαν.

Το έργο, εκτός του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων, αφορούσε και στην στρατηγική επιλογή των δύο εταιριών για τη δημιουργία ενός νέου πελατοκεντρικού συστήματος λειτουργίας, με στόχο την άμεση και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ ως βασική προϋπόθεση είχε τεθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ και Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ υπό πλήρη διαφάνεια, όπως επιβάλει ο νέος κανονισμός λειτουργίας τους.

Συνοπτικά, στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα συστήματα Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, καθώς και σε όλα τα υφιστάμενα mobile Applications. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν νέες περιφερειακές εφαρμογές διασυνδεδεμένες με τα παραπάνω, όπως η νέα ιστοσελίδα της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, διασύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο, σύστημα διαχείρισης εγγράφων, καθώς και Portal για τη διασύνδεση όλων των Χρηστών Διανομής με την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας και την άμεση ενημέρωση τους για την κατάσταση των αιτημάτων που καταθέτουν.