Η τεχνολογία στην υπηρεσία των τραπεζικών οργανισμών ήταν το θέμα της επιχειρηματικής εκδήλωσης Microsoft Banking Roadshow της Microsoft Ελλάς.

Tony Emerson, Banking Industry Director, Microsoft EMEA

Tony Emerson, Banking Industry Director, Microsoft EMEA

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τεχνολογικές λύσεις που υπόσχονται  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των τραπεζών και εξασφαλίζουν στους επαγγελματίες του κλάδου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς τους την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση της πελατειακής τους βάσης.  Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft την Πέμπτη 21 Μαΐου 2009.


Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Tony Emerson, Banking Industry Director, Microsoft EMEA, o οποίος, στο πλαίσιο της παρουσίασής του, αφού ανέλυσε πρώτα το τοπίο της αγοράς, επικεντρώθηκε στη συνέχεια στην ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθεί η Microsoft. Όπως τόνισε ο κ. Emerson, βασικός στόχος των τραπεζών, όπως και κάθε επιχείρησης, είναι η αύξηση των πωλήσεων και η μείωση των εξόδων, η διατήρηση, αλλά και η αύξηση, της πελατειακής τους βάσης, η διαχείριση ρίσκου και η λειτουργικότερη απόδοση του δικτύου τους.  Ωστόσο, η ανάγκη των καταναλωτών για ανεύρεση πιο εύκολων και λιγότερο χρονοβόρων τρόπων διεκπεραίωσης των τραπεζικών τους συναλλαγών, δυσχεραίνει την επιθυμία των τραπεζών για καλύτερο έλεγχο και πιο προσωπική επαφή.


Τις απαιτήσεις αυτές μπορούν να συμβιβάσουν οι ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις της Microsoft που παρέχουν στους τραπεζικούς οργανισμούς τη δυνατότητα, να δημιουργήσουν μια δυναμική υποδομή που αξιοποιεί στο μέγιστο τους υφιστάμενους πόρους των οργανισμών. Όπως αναδείχτηκε μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές που παρουσιάστηκαν τόσο από τη Microsoft, όσο και από τους συνεργάτες της που συμμετείχαν στην εκδήλωση, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σύμμαχο για τις τράπεζες, που θα συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην καλύτερη αξιολόγηση πιθανού ρίσκου, όπως επίσης και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, κατοχυρώνοντας την αποδοτικότερη λειτουργία τους.


Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο κ. Tony Emerson, Banking Industry Director, Microsoft EMEA, σημείωσε: «Η Microsoft έχει αναπτύξει μια σειρά από λύσεις οι οποίες επιτρέπουν στις τράπεζες, όχι απλά να υλοποιούν τη στρατηγική τους, αλλά ταυτόχρονα να το επιτυγχάνουν με το λιγότερο κόστος και τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του δικτύου τους.  Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ολοκληρωμένων λύσεων είναι πολλαπλά και οι τραπεζικοί οργανισμοί με τη κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση της πελατειακής τους βάσης».


Ο κ. Χρήστος Τσάγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς σημείωσε «Οι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επίτευξη των προσδιοριζόμενων στρατηγικών στόχων τους. Πεποίθησή μας είναι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις τράπεζες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους μέσα από την απλοποίηση της διαχείρισης εφαρμογών και τη μείωση του χρόνου υλοποίησης του έργου τους. Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την κατάρτιση συγκεκριμένων μεθοδολογιών και την παρακολούθηση αυτών μέσω των λύσεων που οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν, κατοχυρώνεται η αποδοτικότερη λειτουργία και εξασφαλίζονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».


Την εκδήλωση υποστήριξαν με την παρουσία και συμμετοχή τους πιστοποιημένοι συνεργάτες της Microsoft, οι οποίοι, βασιζόμενοι σε τεχνολογίες της Microsoft, παρουσίασαν ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν την ενίσχυση του τραπεζικού δικτύου.


Ο κ. Δημήτρης Τσοπανάκος, Senior Director, Business Development, Finvent Group of Companies δήλωσε «Η πλατφόρμα λογισμικών λύσεων και υπηρεσιών της Finvent απευθύνεται άμεσα σε τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και βασίζεται σε δύο πυλώνες επιλογής, την καταξίωση τους διεθνώς ως bestofbreed πιστοποιημένες λύσεις και την τεχνολογική τους εναρμόνιση σε 100% τεχνολογίες Microsoft. Η συμμετοχή μας λοιπόν σε ένα τέτοιο event ήταν η ιδανική όχι μόνο λόγω του κύρους και της δομής του αλλά και του κοινού που συμμετείχε. Ευχαριστούμε την Microsoft Ελλάς για την ευκαιρία αυτή και την εμπιστοσύνη της και προσβλέπουμε σε αντίστοιχες συνεργασίες στο μέλλον».


O κ. Γιώργος Βατικιώτης, Διευθυντής Πωλήσεων Kεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, ΤEMENOΣ δήλωσε «H TΕΜΕΝΟΣ και η Microsoft έχουν μια στενή και μακρόχρονη συνεργασία τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όσο και διεθνώς. Στρατηγικός στόχος των δυο εταιρειών είναι η χρήση της πρωτοποριακής τεχνολογίας της Microsoft σε συνδυασμό με τη βαθειά γνώση της TEMENOS στα τραπεζικά συστήματα ώστε να προσφέρουν από κοινού λύσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι ορατά στις κοινές επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε πλειάδα τραπεζικών οργανισμών που αποδεικνύουν την κοινή πορεία και την προσήλωση των δυο εταιρειών για την προσφορά ποιοτικών λύσεων».


O κ. Νίκος ΖορμπάςBusiness Unit Manager, Risk & Compliance Solutions, Financial Solutions Division, PROFILE AE δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στο συνέδριο της Microsoft και παρουσιάσουμε τις κορυφαίες λύσεις που αντιπροσωπεύουμε επιτυχώς σε θέματα διαχείρισης κινδύνου στο Banking Roadshow. Η PROFILE διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και αναπτύσσει τραπεζικά, επενδυτικά κ.ά. συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες Microsoft, και έχουν εγκατασταθεί σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Επιπλέον, συνεργάζεται με κορυφαίους παγκοσμίως Οίκους Λογισμικού όπως SunGard, FundTech, Fiservpreviously NetEconomy κ.ά, συμπληρώνοντας το χαρτοφυλάκιο των δικών της λύσεων, με εξειδικευμένες λύσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί και υλοποιηθεί με επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, διαθεσίμων, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συστημάτων πληρωμών, πρόληψης οικονομικού εγκλήματος κ.ά, αντίστοιχα, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στις αντίστοιχες απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων».


Ο κ. Νίκος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Advantage FSE δήλωσε: «Το Fiserv Solution Set, βασισμένο σε τεχνολογίες της Microsoft, αποτελεί μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων ανεπτυγμένων με γνώμονα τις επιχειρηματικές ανάγκες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών παγκοσμίως.  Η συγκεκριμένη σουίτα εφαρμογών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως Customer Relationship Management, Business Process Management, Campaign Management, Customer Analytics, Sales Force Automation, Internet Banking και Mobile Banking».