Συνεργάζεται το readpoint.gr και η Καθημερινή, με τη δεύτερη να διαθέτει τα έντυπα της εφημερίδας και σε online μορφή.

Το ReadPoint.gr και η Καθημερινή ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους, για την διάθεση των εντύπων της εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα διανομής ReadPoint.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα θα διαθέτει το καθημερινό αλλά και τα φύλλα του Σαββατοκύριακου, στην ψηφιακή τους μορφή στις διευθύνσεις:

http://www.readpoint.com/ikathimerini
http://www.readpoint.com/kathimerinisunday

kathhmerinh_2H εφημερίδα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες: Windows, MAC iPad και iPhone, Android και Kindle Fire συσκευές.

Οι χρήστες λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να διαβάζουν την εφημερίδα με ευκολία σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκονται, ταυτόχρονα με την Ελλάδα.