Η Microsoft, μια από τις πρώτες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο υιοθέτησε το 1ο διεθνές πρότυπο cloud privacy, με σκοπό να προστατέψει ακόμα περισσότερο όσους βρίσκονται online. Έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών της!

Microsoft_ logoΗ Microsoft εγκρίνει το πρώτο διεθνές πρότυπο του κόσμου για το την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το πρότυπο Cloud Privacy, γνωστό και ως ISO / IEC 27018, προσφέρει πρακτικά οφέλη στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, καθώς προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cloud.

Το πρότυπο αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής με τους παρακάτω τρόπους:

– Το cloud privacy εξασφαλίζει ότι η εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο πελάτης.

– Παράλληλα, η τήρηση του προτύπου διασφαλιζει τη διαφάνεια σχετικά με τις πολιτικές της Microsoft για την επιστροφή, μεταφορά και διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που βρίσκονται στα κέντρα δεδομένων. Με άλλα λόγια, εάν υπάρχει συνεργασία με άλλες εταιρείες, ο πελάτης θα ενημερωθεί κατευθείαν για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά.

– Ταυτόχρονα, εάν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, η εταιρεία θα ενημερώσει το χρήστη για την απώλεια ή την αλλοίωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, ο πελάτης θα ορίζει για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα ιδιωτικά στοιχεία του και θα γνωρίζει με σιγουριά ότι ακόμα και οι υπάλληλοι της εταιρείας θα είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον κανόνα περί εμπιστευτικότητας.

-Επιπλέον, τα στοιχεία του πελάτη δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή του.