Το 12% της BT μετατράπηκε σε ιδιοκτησία της Deutsche Telekom ύστερα από συμφωνία με την επιχείρηση τηλεπικοινωνιών BT Group plc. Με τα νέα δεδομένα, η Γερμανική εταιρεία κρατά τα ηνία του Βρετανικού ομίλου.

bt-dtΣε συμφωνία με τη βρετανική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών BT Group plc. οδηγήθηκαν η Deutsche Telekom και η Orange SA όσον αφορά την πώληση της κοινοπραξίας ‘ΕΕ’ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα δείχνουν ότι η Deutsche Telekom θα συμμετέχει κατά 12% στο μετοχικό της ΒΤ, γεγονός που θα μετατρέψει τη Γερμανική εταιρεία στον πιο σπουδαίο μέτοχο της BT.

 

 

Ο Tim Höttges, Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Telekom, υπογράμμισε τη σημαντική δημιουργία αξίας για τον όμιλο Deutsche Telekom και είπε: «Η συμφωνία αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη δημιουργία του κορυφαίου ολοκληρωμένης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας του δικτύου στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η DTθα είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της BT και τα θεμέλια συνεργασίας για τις δύο εταιρείες μας είναι πολύ ισχυρά. Αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα της συνεπούς και επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας. »

Ο Gavin Patterson, Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΤ, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την BT, καθώς θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε τα σχέδια ανάπτυξής μας και να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας. Στο κορυφαίο δίκτυο 4G του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενσωματωθεί τώρα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ηγετικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και από την αύξηση των επενδύσεων και της καινοτομίας. Η συμφωνία παρέχει μια ελκυστική ευκαιρία για την BT να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους, με σημαντικές λειτουργικές και επενδυτικές αποδόσεις κεφαλαίων που υποστηρίζονται από δοκιμασμένες δραστηριότητες μετατροπής του κόστους μας. Η διευρυμένη BT θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τους εργαζόμενους καθώς οδηγήσει τη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής παγκόσμιας κλάσης για τη Βρετανία ».

Η συμφωνηθείσα τιμή αγοράς 12,5 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για ΕΕ είναι μια ελκυστική αποτίμηση σε 7,9 φορές το EBITDA του 2014, ενώ στην Deutsche Telekom θα δοθεί μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της BT.