Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας κα Μαρίκα Λάμπρου υπέβαλλε παραίτηση η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.


singular-logicΚαθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Καριώτογλου.


Ο κ. Καριώτογλου υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Singular από το 1984, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης και Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc Electronic Engineering του Chelsea College και πτυχίου MSc Communications Engineering από το Imperial College of Science and Technology.


Ο Πρόεδρος και νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μιχάλης Καριώτογλου δήλωσε:
«Η εταιρεία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματά της όπως το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τη μεγάλη εγκατεστημένη βάση που αριθμεί 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 700 μεγάλες επιχειρήσεις. Ο ισχυρότερος όμιλος Λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, θα ενισχύσει την παρουσία του σε όλους τους τομείς της αγοράς».