Η Deutsche Telekom ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα οποία τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10% στα 530 εκατομμύρια ευρώ.


deutsche_telecomΤα εν λόγω κέρδη είναι χαμηλότερα των αναμενόμενων λόγω χαμηλότερων απομειώσεων, αφού οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη της τάξης των 708 εκατομμυρίων ευρώ.


Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν 5,4% στα 15,16 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της εξαγοράς της MetroPCS και της αύξησης των πωλήσεων κινητών τηλεφώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι επιδόσεις από το συγκεκριμένο τομέα ήταν καλές, κυρίως σε ό,τι αφορά τους τομείς ανάπτυξης και αριθμού πελατών, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και έντονες πιέσεις τιμών σε πολλές αγορές, ενώ αρνητικά επιδρά και το συνεχιζόμενο δύσκολο συνολικά οικονομικό κλίμα.


Τα συνολικά έσοδα από το λειτουργικό τμήμα στην Ευρώπη υποχώρησαν 4,5% σε ετήσια βάση, στα 3,4 δισ. ευρώ. Τα μειωμένα τέλη κινητής τηλεφωνίας αντιστοιχούν στο 80% αυτής της υποχώρησης. Επιπλέον, οι μειώσεις των τιμών που επιβάλλονται από τον ανταγωνισμό των τιμών και η συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική κατάσταση, συνέχισε να θέτει τα έσοδα υπό πίεση.


Τα προσαρμοσμένα EBITDA υποχώρησαν 7,4% στα 1,1 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εσόδων σε όλες σχεδόν τις χώρες, καθώς και των επιπρόσθετων δαπανών για το marketing νέων σχεδίων στην Ολλανδία και την Αυστρία. Αυτά ωστόσο εξισορροπήθηκαν από τα μέτρα ενίσχυσης της αποδοτικότητας σε διάφορες εθνικές εταιρείες, που είχαν θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα EBITDA, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.