Σημαντικά οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και την ελληνική οικονομία προσφέρει η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)

atm-thumb-largeΣύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικής μελέτης του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η χρήση υπηρεσιών e-banking προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για την ελληνική οικονομία. Μεταξύ άλλων, η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής -όπου περιλαμβάνεται η χρήση ΑΤΜ, υπηρεσιών Internet αλλά και το κινητό τηλέφωνο- μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα οικονομικό όφελος που ανέρχεται σε 464 ευρώ ετησίως και εξοικονόμηση χρόνου 30 ωρών για κάθε καταναλωτή. Η μελέτη είχε ως στόχο να αποτυπώσει την επίδραση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και για τη διεξαγωγή της αξιοποιήθηκαν δεδομένα της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία λόγω της σημαντικής θέσης της στο e-banking με τη winbank κρίνονται αντιπροσωπευτικά.


Στοιχεία
Στο πλαίσιο της μελέτης συλλέχθηκαν συνολικά 432 ερωτηματολόγια από καταστήματα της τράπεζας στην Αθήνα και απαντήσεις από 847 χρήστες web banking. Η έρευνα κατέληξε ότι οι καταναλωτές έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος από τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής το οποίο ανέρχεται σε 464 ευρώ ετησίως, ενώ εξοικονομείται χρόνος 30 ωρών.
Σε εθνικό επίπεδο προκύπτει σημαντικό όφελος λόγω της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων, αφού για παράδειγμα η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής από 1 εκατ. καταναλωτές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη συμβατική οδό θα εξοικονομούσε 464 εκατ. ευρώ ετησίως. Επίσης, υπάρχει σημαντική συνεισφορά στη μείωση των ρύπων.