Η Hewlett Packard Ελλάς παρουσίασε τους στόχους και τους τομείς ανάπτυξης για το μέλλον.


hp logo 2010Να βγει με μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται είναι ο στόχος της νέας διοίκησης της Hewlett Packard Ελλάς υπό τον κ. Πυθαγόρα Παπαδημητρίου, ο οποίος εκτιμά ότι αν και η ύφεση έχει σημαντικές επιπτώσεις, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες. Το επίκεντρο της προσοχής της εταιρείας στην Ελλάδα και Κύπρο στρέφεται στους τομείς λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις, ενώ διατηρεί με τις ίδιες δυνάμεις τα ισχυρά μερίδια αγοράς στους τομείς των υπολογιστών και των εκτυπωτικών υπηρεσιών.


Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Ηewlett Packard Hellas, κ. Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής σε σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες, πιστεύει ότι η HP πρέπει να μην ταυτίζεται με τον χαρακτηρισμό του «box mover», αλλά να αλλάξει την άποψη του μεγαλύτερου μέρους του κοινού ότι είναι μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που παρέχει υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις υποδομών.


Αν και η διοίκηση της Ηewlett Packard εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι μονοψήφιος οι κινήσεις της εστιάζονται στον τομέα των επιχειρηματικών πελατών, ώστε να αυξηθούν τα μερίδια αγοράς στους συγκεκριμένους τομείς. Η εταιρεία διατηρεί υψηλά μερίδια αγοράς όπως 75% στους σταθμούς εργασίας, 72% στους Blade Servers, 30% στους φορητούς, 20% στους επιτραπέζιους υπολογιστές και 24% στα υπολογιστικά συστήματα. Αυτές οι επιδόσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, έφεραν την HP να παρουσιάσει μείωση των πωλήσεών της, κατά 13%, ποσοστό μικρότερα του μέσου όρου της αγοράς.


Οι πωλήσεις της στο οικονομικό έτος 2010 υποχώρησαν στα 368 εκατ. δολάρια (270 εκατ. ευρώ) από 424 εκατ. δολάρια (310 εκατ. ευρώ) το 2009. Στις πωλήσεις της το 41%, που είναι και το μεγαλύτερο, προέρχεται από τον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, όπου η HP κυριαρχεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Το περίπου 37% αφορά τον τομέα των εκτυπωτών και εκτυπωτικών λύσεων και το 22% τους επιχειρηματικούς πελάτες, τομέα τον οποίο θέλει να ενισχύσει ο κ. Παπαδημητρίου. Για το 2011 ο νέος επικεφαλής της ΗΡ πιστεύει ότι η εταιρεία θα αυξήσει το προσωπικό της παρά την οικονομική κρίση ο κ. Παπαδημητρίου αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που θα παρουσιαστούν.


Ήδη η εταιρεία, παρά την περσινή ύφεση αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της στα 296 άτομα από 275 ένα χρόνο νωρίτερα. Επίσης η ισχυρότερη παρουσία στους τομείς του λογισμικού, των δικτυακών και ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων θα αυξήσουν την κερδοφορία και θα ανασχέσουν την πρόσκαιρη πτωτική πορεία των πωλήσεων της εταιρείας.