• Έσοδα Ομίλου στα €1.004 εκατ., μειωμένα κατά μόλις 0,8%, παρά την επίδραση της πανδημίας

 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 0,9%

 • Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,1% – εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα θα ήταν ελαφρώς αυξημένα

  • Μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 8,1% -σχεδόν τα 2/3 της μείωσης σχετίζονται με υπηρεσίες roaming

  • Οι υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν αμετάβλητες λόγω ισχυρών επιδόσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες

  • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €326 εκατ. αποτυπώνοντας την πτώση του roaming

 • Σταθερά τα έσοδα στη Ρουμανία σε ετήσια βάση (+0,2%)

  • Αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 40,5%, καθώς πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους και έκτακτες προσαρμογές μετρίασαν την επίδραση της πανδημίας στα έσοδα

 • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές στα €130 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2019

 • Διατήρηση του στόχου για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020

 • Προχωράει ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ για την ενίσχυση της ευελιξίας, της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού προφίλ του

 • Η συμφωνία για την πώληση της Σταθερής στη Ρουμανία υποστηρίζει το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου

(Εκατ. €)

Γ’ τρίμηνο

2020

Γ’ τρίμηνο

2019

%

9M ’20

9M’19