Τετραετία ισχυρών επιδόσεων καταγράφει η WIND, καθώς και το 2019 σημείωσε αύξηση σε τζίρο και λειτουργική κερδοφορία, κλείνοντας το έτος με συνολικά έσοδα από υπηρεσίες €517,2 εκατ. και προσαρμοσμένο EBITDA1ύψους €142,5 εκατ., αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 4,4% και 14,6% αντίστοιχα.