Την γνωμοδότησή της ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δισφαλίζεται και στο Διαδίκτυο εξέφρασε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών σε διευκρινιστικό της σημείωμα προς τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, κ. Ι. Τεντέ, σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του κ. Σανιδά για άρση του απορρήτου.


adaeΣύμφωνα με τη γνωμοδότηση Σανιδά, ζητείται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στο Διαδίκτυο – πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος 2225/1994, δηλαδή της εθνικής ασφάλειας και των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων- και λιγότερο σοβαρά αδικήματα (π.χ. εκβιασμοί, εξύβριση κ.λπ.)


Η ΑΔΑΕ από την μεριά της επικαλείται την εθνική και κοινοτική νομολογία και διευκρινίζει ότι το απόρρητο είναι εξίσου ισχυρό συνταγματικό δικαίωμα με τη δικαστική προστασία του θιγομένου. Ωστόσο, για την ΑΔΑΕ, οι όποιες συνταγματικές συγκρούσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τα δεδομένα τόσο της κοινοτικής όσο και της διεθνούς εμπειρίας. Ο νομοθέτης, κατά την ΑΔΑΕ, θα μπορούσε να διευρύνει την ισχύ του νόμου 2225/1994, έτσι ώστε η άρση του απορρήτου να συμπεριλαμβάνει και άλλες κατηγορίες εγκλημάτων, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτά είναι ιδιαιτέρως σοβαρά.