Δυναμική εκκίνηση το 2016 για την Intralot με αύξηση ΕΒΙΤDA και σταθεροποίηση καθαρού δανεισμού.

H INTRALOT Α.Ε, ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα A’ τριμήνου 2016 με λήξη την 31η Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2016, ο Διευθυντών Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε:

«Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της INTRALOT το A’ τρίμηνο του 2016, παρά τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιβεβαιώνουν ότι η εξέλιξη του επιχειρησιακού μοντέλου που έχουμε υιοθετήσει και η ευθυγράμμιση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας με τις τάσεις της αγοράς αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η στρατηγική μας για ανάπτυξη μέσω τοπικών συνεργασιών σε νέες αλλά και υφιστάμενες αγορές οδηγείται από την επέκταση και την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας με συμπληρωματικά προϊόντα και με ενίσχυση του μεριδίου αγοράς. Επιπλέον, η στρατηγική ανάπτυξης των προϊόντων μας καθοδηγείται από τη σημαντική εμπειρία και γνώση που έχουμε στους παραδοσιακούς τομείς του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, όπως τα επίγεια τυχερά παιχνίδια λοταρίας και το στοίχημα, τόσο ως τεχνολογικός πάροχος, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών, με στόχο την ενιαία εμπειρία του παίκτη.»

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 3,6% στα €335,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Τα καθαρά έσοδα, έπειτα από έναν αρνητικό αντίκτυπο συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά €42,5 εκατ., έφτασαν τα €377,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

 • Η μείωση προέρχεται από: -29,1 εκατ. στην περιοχή της Αυστραλίας-Ασίας λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στο Αζερμπαϊτζάν όπου το τοπικό νόμισμα υπέστη σοβαρή υποτίμηση τον περασμένο Φεβρουάριο και Δεκέμβριο, -5,2 εκατ. στη Λατινική Αμερική λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων σε Τζαμάικα, Αργεντινή και Βραζιλία που εν μέρει εξισορροπήθηκαν από την αύξηση των πωλήσεων στο Περού, +15,8 εκατ. στην Ανατολική Ευρώπη χάρη στην Βουλγαρία, +4,9 εκατ. στη Βόρειο Αμερική, +0,3 εκατ. στην Αφρική και +0,7 εκατ. στη Δυτική Ευρώπη.

 • Τα αριθμοπαιχνίδια συνεισέφεραν περισσότερο, αποτελώντας το 46,9% των εσόδων μας (+1,4% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015), και στη συνέχεια το αθλητικό στοίχημα που συνέβαλε κατά 38,4% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου (-8,3% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015). Τα VLTs/AWPs αντιπροσωπεύουν το 3% των εσόδων του Ομίλου (+68,2% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015), και ακολουθούν τα συμβόλαια τεχνολογίας με 9,4% (-6,7% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015) και ο Ιππόδρομος με 2,3% (-38,0% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015).

 • Τζίρος τυχερών παιχνιδιών

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 τα συστήματα της INTRALOT διαχειρίστηκαν €6,9 δισ. του συνολικού τζίρου των τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ενισχυμένα ετησίως κατά 2,7%. Η Βόρεια Αμερική παρουσίασε αύξηση 28,6%, η Αφρική μείωση κατά 10,6%, η Ανατολική Ευρώπη αύξηση κατά 0,3%, η Ασία μείωση κατά 6,2%, η Νότια Αμερική και η Ανατολική Ευρώπη μείωση κατά 4,1%.

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΣΟΔΑ/ OPEX

 • Το μικτό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σταθερό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 στα 19,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015, καθώς η αύξηση του περιθωρίου κέρδους που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, στην Τουρκία και στην Αργεντινή, αντισταθμίστηκε από μείωση περιθωρίου, κυρίως στο Αζερμπαϊτζάν και στην Τζαμάικα. Οι αποδόσεις των παιχνιδιών του Ομίλου συνολικά αυξήθηκαν κατά 2,6%.

 • Τα άλλα λειτουργικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2016 έφθασαν τα €6,3 εκατ. έναντι των €4,9 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2015, επιφέροντας μια αύξηση κατά 27,1%. Ο κύριος μοχλός αυτής της αύξησης ήταν η Τουρκία (€1,5 εκατ.) και η ανάπτυξη στις υπηρεσίες στιγμιαίων λαχείων στις δραστηριότητες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες (€0,7 εκατ.).

 • ΤΑ συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,2% στα €41,6 εκατ. σύμφωνα με την στρατηγική μείωσης κόστους.

INTRALOT Pavilion2

EBITDA

 • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €47,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, μια αύξηση 5,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το καθαρό EBITDA, έπειτα από έναν αρνητικό αντίκτυπο συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά €6,2 εκατ., έφτασε τα €53,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, μια ετήσια αύξηση 19,5%.

EBT / NIATMI

 • Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το πρώτο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €11,8 εκατ. σε σχέση με τα €22,7 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2015, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τις αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές κατά €13,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το καθαρό EBT, έπειτα από έναν αρνητικό αντίκτυπο ξένου συναλλάγματος κατά €19,4 εκατ., αυξήθηκε κατά 67,2% στα €21,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με τα €12,7 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2015.

 • ΤΑ κέρδη ΝΙΑΤΜΙ από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την περίοδο αυτή διαμορφώθηκαν στα €-8,7 εκατ. σε σχέση με τα €-5,0 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2015, ενώ συμπεριλαμβανομένων των μη-συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στην Ιταλία τα κέρδη ΝΙΑΤΜΙ ήταν €-12,0 εκατ. από €-8,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.

 • Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Το καθαρό ΝΙΑΤΜΙ από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έπειτα από έναν αρνητικό αντίκτυπο ξένου συναλλάγματος κατά €14,5 εκατ., βελτιώθηκε σημαντικά στα €-3,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με τα €-14,4 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2015.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ

Οι συναλλαγματικές διαφορές είχαν έναν αρνητικό αντίκτυπο κατά €42,5 εκατ. στα έσοδα και €14,5 εκατ. στα NIATMI κυρίως λόγω της χαμηλής απόδοσης του νομίσματος στο Αζερμπαϊτζάν.

ΤΑΜΕΙΑΚΈΣ ΡΟΕΣ

 • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €41,2 εκατ. αυξημένες κατά 61,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης (-2,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 από -17,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015).

 • Οι Καθαρές Επενδύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανήλθαν στα €11,1 εκατ. σε σχέση με τα €12,1 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2015. Οι βασικές επενδύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2016 περιλαμβάνουν τις επενδύσεις μας στις νέες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ύψος €6,2 εκατ. και την Ερεύνα και Ανάπτυξη σε ύψος €1,9 εκατ.

 • Ο καθαρός δανεισμός από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις 31 Μαρτίου 2016, διαμορφώθηκε στα €483,3 εκατ. αυξημένος κατά €5,6 εκατ. σε σχέση με τη 31η Δεκεμβρίου του 2015 (€477,6 εκατ.), συμπεριλαμβανομένου του αρνητικού αντιτύπου του ξένου συναλλάγματος κατά €1,7 εκατ.

 • Ο καθαρός δανεισμός συμπεριλαμβανομένων των μη-συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στην Ιταλία, διαμορφώθηκε στα €474,0 εκατ. κατά τη 31η Μαρτίου του 2016, βελτιωμένος κατά €3,6 εκατ. σε σχέση με τη 31η Δεκεμβρίου του 2015.

 • Προχωρήσαμε και στο παρελθόν σε επαναγορά των δανείων μας και είναι πιθανό να προχωρήσουμε ξανά σε κάτι τέτοιο ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μελλοντικά στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε εναλλακτικές για την μερική αναχρηματοδότηση των δανείων μας (μερικών ή όλων των τίτλων που λήγουν το 2018 και του κοινοπρακτικού μας δανείου) ως μέρος της στρατηγικής μας για συνεχή διατήρηση ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού προφίλ αλλά και για να διευρύνουμε την ωρίμανση του δανεισμού μας. Δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι μια τέτοια αναχρηματοδότηση μπορεί να συμβεί στο εγγύς μέλλον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 • Τα έσοδα από τα συμβόλαια αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 5,9%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων σε Αζερμπαϊτζάν και Τζαμάικα, τα οποία εν μέρει εξισορροπήθηκαν από την αυξημένη απόδοση της Βουλγαρίας και του Περού.

 • Οι πωλήσεις από τα συμβόλαια διαχείρισης παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% που κυρίως οφείλεται στην απόδοση της Ρωσίας και του Μαρόκο.

 • Τα έσοδα από τις πωλήσεις HW και συμβόλαια συντήρησης αυξήθηκαν κατά 6,4% κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες που μερικώς ισοσταθμίστηκαν από τα έσοδα σε Αργεντινή και ένα συμβόλαιο πληροφορικής στη Μαλαισία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ INTRALOT

 • Τα έσοδα της περιόδου μειώθηκαν κατά 8,5%, στα €13,9 εκατ.

 • Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν στα €2,6 εκατ. από €-0,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.

 • Τα έσοδα μετά τους Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν στα €0,2 εκατ. από €-1,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.