Η εταιρεία  inspiring career, μέλος του gi-Cluster, κάνει πράξη τα εκπαιδευτικά online παιχνίδια που ενημερώνουν τους εργαζόμενους σε θέματα πυρασφάλειας, ενώ παράλληλα διασκεδάζουν.

ScreenShotTο πρώτο online εκπαιδευτικό παιχνίδι πυρασφάλειας, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες ενημέρωσης εργαζομένων στο επαγγελματικό τους περιβάλλον παρουσιάζει η εταιρεία inspiring career, μέλος του gi-Cluster, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς.

 

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί ενημέρωσης υπαλλήλων για θέματα πυρασφάλειας, η inspiring career συνδύασε τη διασκέδαση με τη μάθηση και μετέτρεψε την υποχρέωση αυτή σ’ ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, κάνοντας την αρχή σε μια σειρά από άλλα, αντίστοιχης λογικής serious games που αναπτύσσει.

 

Όπως ανέφερε σχετικά η Δανάη Αντωνοπούλου, manager της inspiring career: «Το παιχνίδι έχει ήδη δοκιμαστεί από μεγάλες εταιρίες και, με μεγάλη μας ικανοποίηση, βλέπουμε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ενσωμάτωσή του στις βασικές λειτουργίες του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού. Ξεκινήσαμε με το παιχνίδι για την πυρασφάλεια ,ενώ βρισκόμαστε ήδη σε στάδιο ανάπτυξης των επόμενων τίτλων μας και με τη συμμετοχή μας στο gi-Cluster μας έχει δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε ομοϊδεάτες μας και να δημιουργήσουμε επαγγελματικούς δεσμούς, που ελπίζω ότι θα ενισχύσουν τόσο τη δική μας δυναμική όσο και συνολικά την ελληνική αγορά».

 

H inspiring career είναι μια νεοϊδρυθείσα ελληνική επιχείρηση με εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και συγκεκριμένα, σε middle level στελέχη τεχνολογικού προσανατολισμού και δραστηριότητα με εστίαση στα εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational gaming).

 

Τα serious games, που έχει αναπτύξει η inspiring career, μπορούν να υποστηρίξουν τις εταιρικές λειτουργίες και να αυξήσουν την αποδοχή πρωτοβουλιών Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 

-Προσαρμογή στις ανάγκες κάθε εταιρείας και το φόρτο εργασίας κάθε εργαζομένου.
-Ξενόγλωσσες εκδόσεις (ελληνική και αγγλική, σε εξέλιξη Γαλλική και Ισπανική).
-Δυνατότητα επανάληψης από τον κάθε παίχτη χωρίς περιορισμούς.
-Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές εκπαιδεύσεις εργαζομένων.
-Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καθώς ο χρήστης μπορεί να ορίσει την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνει κάθε πίστα (στάδιο εκμάθησης), αφομοιώνοντας τις πλ