Το IQbility, το “εκκολαπτήριο επιχειρήσεων” του Ομίλου Quest, ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.


logo_IQbilityΤο IQbility πρωτοτυπεί σε σχέση με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, αφού παρέχει χρηματοδότηση επιπέδου preseed στις ομάδες σε συνεργασία με το PJ Tech Catalyst Fund. H χρηματοδότηση γίνεται υπό τη μορφή επένδυσης έναντι μετοχικής συμμετοχής στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, το IQbility καλύπτει υπηρεσίες λογιστικής και νομικής υποστήριξης, πλήρεις γραφειακές υποδομές, cloud hosting, workstations και λοιπές τεχνικές υποδομές.


Τηρείται επίσης πρόγραμμα συχνής επαφής των ομάδων με έμπειρους mentors και coaches από δεξαμενή εξειδικευμένων στελεχών και επιχειρηματιών από το εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.


Το IQbility, τέλος, μπορεί να συμβάλλει στη γρήγορη πρόσβαση των νέων προϊόντων στις αγορές μέσω των εταιρειών του ομίλου Quest και του εγκατεστημένου εμπορικού δικτύου συνεργατών του.


Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ύπαρξη ενός πρωτοτύπου, το οποίο βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι εννιάμηνη και αποσκοπεί στη σύσταση της επιχείρησης, στην ολοκλήρωση του προϊόντος και στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων στην αγορά.


Το IQbility ξεκινά από σήμερα να δέχεται τις πρώτες αιτήσεις καινοτόμων προτάσεων έως την 3 Μαρτίου, μέσω της ιστοσελίδας του, www.iqbility.com.