Η Entersoft ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η αγορά επιπλέον ποσοστού 1,53% του μετοχικού κεφαλαίου της “RETAIL – LINK AE”.


entersoftΜετά την νέα αυτή αγορά το ποσοστό της μητρικής εταιρείας διαμορφώνεται στα 80,36% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «RETAIL – LINK A.E.».


Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα για την νέα αγορά ανέρχεται στο ποσό των 10.128,00 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά.


Η «RETAIL – LINK A.E.» απασχολεί 15 άτομα, έχει ίδια κεφάλαια ύψους 229.976 ευρώ, ενώ το 2011 ο κύκλος εργασιών ήταν 748.808 ευρώ.


Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου δηλαδή μέσω του INTERNET, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού ή μη μέσου επικοινωνίας για την παροχή ενημερωτικών στοιχείων που αφορά στην εμπορική διακίνηση οιουδήποτε προϊόντος. Η εκτέλεση παραγγελιών, η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η διενέργεια ηλεκτρονικών εμπορικών πράξεων, η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης.