Η Wind έχει θέσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία Ολοκληρωμένο Σύστημα Διατήρησης Δεδομένων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο σχεδίασε η Uni Systems.

PrintΤο σύστημα, συμμορφώνεται πλήρως με το νόμο 3917/21/2/2011 περί Διατήρησης Δεδομένων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της WIND να επενδύει συνεχώς στην ασφάλεια και στη διασφάλιση απορρήτου των πελατών της.


Το σύστημα βασίζεται σε εξειδικευμένη λύση ασφαλείας της διεθνούς κατασκευάστριας εταιρείας Sensage, αντιπρόσωπος της οποίας για την Ελλάδα, Κύπρο και ΝΑ Ευρώπη είναι η Uni Systems. Επιπλέον, η λύση ολοκληρώνεται με την αξιοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης της κατασκευάστριας EMC/Centera Governance Edition, τα οποία διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο των δεδομένων.


Ο κ. Πέτρος Κρόγκος, Διευθυντής Ασφάλειας της WIND δήλωσε για το πληροφοριακό σύστημα: «Η WIND με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της και στις Αρχές, επενδύει συστηματικά στην πλήρη διασφάλιση των δεδομένων επικοινωνιών και στην άμεση διάθεση των απαιτούμενων στοιχείων, όταν αυτά απαιτηθούν βάση του νομικού πλαισίου. Η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο, αποτελεί επιβεβαίωση των στρατηγικών επενδύσεων της εταιρείας οι οποίες βασίστηκαν στην οδηγία της Ε.Ε. αρκετά νωρίτερα από την εφαρμογή του Νόμου στην Ελλάδα. Η ασφάλεια και η συμμόρφωση με τις Αρχές, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την λειτουργία μας ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος».


Το σύστημα υλοποίησε και υποστηρίζει τεχνικά η Uni Systems, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση του έργου συμμετέχοντας στη διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού που πραγματοποίησε η WIND Ελλάς.