Η HP Hellas ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας λογισμικού για την παρακολούθηση της απόδοσης του τμήματος πληροφορικής της Wind Ελλάς.

hp logo 2010Βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης της παρακολούθησης της κεντρικής υποδομής πληροφορικής (συστήματα και εφαρμογές), η μέτρηση της εμπειρίας του χρήστη από τα συστήματα πληροφορικής σε όλα τα σημεία πώλησης και η παρακολούθηση όλων των έργων πληροφορικής της Wind Ελλάς, παρέχοντας αυτόματη ενημέρωση στη διοίκηση για την απόδοση της πληροφορικής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της εταιρείας.


Πιο συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή μονάδα HP Software και οι συνεργάτες της, Innova και Parallon Systems θα υλοποιήσουν τη λύση HP Business Service Management (BSM), η οποία επιτρέπει τον έλεγχο και την απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής, αλλά και της εμπειρίας του τελικού χρήστη. Συνδυάζοντας την κρίσιμη πληροφόρηση με τις διαδικασίες διαχείρισης των υποδομών και την αυτοματοποίηση των συστημάτων μέσω του λογισμικού HP Server Automation, η λύση προσφέρει μια πλήρη εικόνα της λειτουργικής κατάστασης της πληροφορικής και ταυτόχρονα παρέχει ταχύτητα στην δημιουργία νέων υπηρεσιών, αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν οι σουίτες HP Service Management και HP Asset Manager, με στόχο την αυτοματοποιημένη, αποδοτική και στενή διαχείριση διαδικασιών που είναι βασισμένες στις βέλτιστες πρακτικές του πρωτοκόλλου ITIL, καθώς και την καταγραφή και διαχείριση των πληροφοριακών assets. Τέλος, θα υλοποιηθεί η λύση HP PPM για τη διαχείριση έργων, χαρτοφυλακίου εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.


Η υλοποίηση των έργων είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012 και θα παρουσιάσει άμεσα τα επιδιωκόμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα, στα οποία περιλαμβάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της ποιότητας των πληροφοριακών υπηρεσιών, η βελτίωση της απόδοσης, η απρόσκοπτη λειτουργία, η μείωση των εξόδων, καθώς και η διασφάλιση μιας βέλτιστης εμπειρίας για τους τελικούς χρήστες και πελάτες της Wind Ελλάς.


Το έργο αυτό προσφέρει μια σειρά από σημαντικά οφέλη για τη Wind Ελλάς, μεταξύ των οποίων:
• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας κρίσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών που αποφέρουν έσοδα στην εταιρεία,
• Η μέτρηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των λειτουργιών του τμήματος πληροφορικής και των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης με τους παρόχους λύσεων,
• Η άμεση σύνδεση της τεχνολογίας με τις εταιρικές διαδικασίες και η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των λύσεων πληροφορικής για την επιχείρηση.
«Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξαμε την HP ως τον πλέον κατάλληλο συνεργάτη για την υλοποίηση του. Αξιοποιώντας τόσο την τεχνολογία αιχμής, όσο και την υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία της HP στην Ελλάδα, είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των επιδόσεων μας, βασισμένοι στις πρακτικές του ITIL. Έτσι, θα εξασφαλίσουμε ακόμη πιο ποιοτικότερές υπηρεσίες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες της Wind», δήλωσε ο Δημοσθένης Νικολόπουλος, IT Operations and Program Office Director του ομίλου Wind Ελλάς.


«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η Wind Ελλάς μας επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Πιστεύουμε ότι η λύση που υλοποιούμε θα ανταποκριθεί πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις υψηλές απαιτήσεις του ομίλου Wind Ελλάς, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με το έργο αυτό, το τμήμα πληροφορικής της Wind θα μπορεί να είναι ακόμη πιο ευέλικτο και αποδοτικό, δημιουργώντας επιπλέον αξία για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά», σημείωσε ο Δημήτρης Κούρλας, Country Manager HP Software, της HP Hellas.