Στην επιχειρησιακή συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των δικτυακών υποδομών της Wind συνέβαλαν οι λύσεις που εγκατέστησε και υλοποίησε η Pylones Hellas.


pylones hellasH πρόκληση του έργου ήταν η διαχείριση του εκτεταμένου δικτύου που διαθέτει η Wind Ελλάς. Καθώς οι ανάγκες στα δίκτυα συνεχώς μεγαλώνουν, οι διαχειριστές, ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο και πόρους για να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η συντήρηση, η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η επεκτασιμότητα. Η λύση που βρέθηκε να ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις ήταν από την εταιρεία Infoblox, την πρώτη και μοναδική εταιρεία που προσεγγίζει τις υπηρεσίες δικτύου (network services) σαν μία ολοκληρωμένη και ενοποιημένη πλατφόρμα, προσφέροντας απλότητα στην διαχείριση, ασφάλεια και παράλληλα βοηθώντας να μειωθεί το συνολικό κόστος απόκτησης (TCO).


Η Infoblox είναι πρωτοπόρος και επικεντρωμένη στην ανάπτυξη Core Network Service Appliances για DNS,DHCP, IP Address Management, File Distribution & NTP. Η πλατφόρμα Infoblox Grid, βασισμένη σε μία αρχιτεκτονική appliance, προσφέρει αυτοματισμό και ασφάλεια για όλα τα Core Network Services. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση με κεντρική διαχείριση, βασισμένη σε εξειδικευμένο εξοπλισμό (dedicated hardware), που συνδυάζει την απλότητα των appliances, με την δύναμη μιας προηγμένης κατανεμημένης τεχνολογίας βάσης δεδομένων, με αυτόματη μετάπτωση και λειτουργία επαναφοράς έπειτα από καταστροφή (disaster recovery). Για την υλοποίηση της λύσης, χρησιμοποιήθηκαν τα IB-1050A και IB-550A appliances, δημιουργώντας ένα Grid, στα πέντε κεντρικά σημεία παρουσίας του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον.