Η Info-Quest σχεδίασε ένα πλήρες και αξιόπιστο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο διατίθεται από τα 75 καταστήματα του U σε όλη την Ελλάδα.


you.gr

you.gr

Η πρόταση του U και της Info-Quest συνδυάζει αποτελεσματικά πόρους εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικό, αξιοποιεί τα κορυφαία στην κατηγορία τους προϊόντα, όπως τα διαδραστικά συστήματα της Smarttech και εξοπλισμό και βρίσκει ιδανική εφαρμογή σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανεξαρτήτου βαθμίδας. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, ώστε να προσαρμόζεται στις εξειδικευμένες ανάγκες, την υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμό, υλοποιείται εύκολα και γρήγορα, και υποστηρίζεται πανελλαδικά από τα καταστήματα U.


Ενδεικτικά πλεονεκτήματα της πρότασης είναι η δυνατότητα βέλτιστης διδασκαλίας σε μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό), η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, καθώς και η συνεχής επίβλεψη των δραστηριοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η κατακόρυφη αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος από την τάξη, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία των μαθητών.