Η Verbund προχώρησε με επιτυχία στην αναβάθμιση της μηχανογραφικής υποδομής της σε συνεργασία με την Digimark A.E.


verbund logoΜέσα από τη συνεργασία αυτή με την Digimark, μια από τις πλέον έμπειρες εταιρείες στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, η Verbund θα επωφεληθεί σημαντικά μέσω της βελτιοποίησης των εσωτερικών της διαδικασιών, αλλά και της αναβάθμισης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Πιο συγκεκριμένα, η νέα λύση καλύπτει τις ανάγκες της Verbund για υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος (Business Continuity), επεκτασιμότητα (Business Resiliency), απλοποίηση της υποδομής (Infrastructure Simplification), βελτιστοποίηση της μηχανογραφικής υποδομής (Optimizing IT), server consolidation καθώς και workload management.