Η Dell Technologies παρουσιάζει λύσεις και συνεργασίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξάγουν περισσότερη αξία από τα δεδομένα στο edge.

Οι νέες προτάσεις της εταιρείας αποτελούν μέρος της στρατηγικής της για την παροχή πλήρως ολοκληρωμένων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη λειτουργία και τη διαχείριση των φορτίων εργασίας σε πολλαπλά clouds και εφαρμογές.

Οι συσκευές σε περιβάλλοντα edge χρησιμεύουν ως μια αυξανόμενη πηγή δεδομένων. Η Gartner προβλέπει ότι πάνω από το 50% των δεδομένων που δημιουργούνται από επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν και θα υπο