Τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, ενισχύοντας την εμπορική λειτουργία της εταιρείας.