Η ζήτηση για φορητούς υπολογιστές εκτοξεύθηκε με την έναρξη της καραντίνας, λόγω COVID-19. Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση και ψυχαγωγία ανέδειξαν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για ένα νέο PC… πολλαπλών χρήσεων.

Δεν ήταν λίγοι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις που κλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να προ- βούν σε αγορά ηλεκτρονικών υπολογι­στών, έπειτα από τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν λόγω κορονοϊού. Ασχέτως της εξέλιξης της πανδημίας, η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και γρήγορο σύστημα είναι δε­δομένη για κάθε νοικοκυριό. Ενα laptop μπορεί να αποτελέσει την καρδιά του οι­κιακού μας γραφείου, την ψηφιακή αίθου­σα διδασκαλίας των παιδιών ή τον ψυχα­γωγικό πόλο έλξης για όλη την οικογένεια. Μετά τις πρώτες βεβιασμένες, λόγω συν­θηκών, αγορές από ιδιώτες και εταιρείες, ακολουθούν οι πιο. συνειδητοποιημένες επιλογές, καθώς συχνά ένα laptop μπορεί να μην είναι αρκετό για ένα σπίτι, πόσο μάλλον για τις κλιμακούμενες ανάγκες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που προσαρμόζεται στην εποχή της τηλεργασίας. Εμείς ρίχνουμε μια ματιά στα κριτήρια που πρέ­πει να λάβει υπόψη του ένας υποψήφιος αγοραστής και σας προτείνουμε εναλλακτικές που αξίζουν την προσοχής σας.

Θα κοστίσει μια περιουσία;

Αν οι απαιτήσεις σας δεν είναι εξε­ζητημένες (βλέπε gaming ή vi­deo editin