Οι χρήστες σήμερα απαιτούν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, διαφάνεια και μεγαλύτερο έλεγχο στη χρήση των δεδομένων τους και είναι σαφές ότι το οικοσύστημα του Παγκόσμιου Ιστού πρέπει να ανταποκριθεί ώστε να καλύψει αυτές τις αυξανόμενες ανάγκες.

Μετά την ανακοίνωση της τεχνολογίας Sandbox για τη βελτίωση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, η Google παρουσιάζει νέες ενημερώσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω blogpost.

https://blog.chromium.org/2020/01/building-more-private-web-path-towards.html