Το Oracle Exadata Database Machine X8M, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε ήδη, ανεβάζει πιο ψηλά τον πήχη των επιδόσεων και αλλάζει τη δυναμική στην αγορά των λύσεων υποδομής για βάσεις δεδομένων.

Το Exadata X8M συνδυάζει μόνιμη μνήμη Intel® Optane™ DC και τεχνολογία μνήμης RoCE 100 gigabit (απομακρυσμένη άμεση προσπέλαση μνήμης (RDMA) μέσω σύγκλισης Ethernet) για απαλλαγή από περιστατικά συμφόρησης στους πόρους αποθήκευσης και σημαντική αύξηση της απόδοσης για τους πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας, όπως ηλεκτρονική επεξεργασία συναλλαγών (OLTP), ανάλυση δεδομένων, IoT, εντοπισμός περιπτώσεων απάτης και συναλλαγές υψηλής συχνότητας.

Ο Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies, Oracle, δήλωσε: «Με το Exadata X8M, προσφέρουμε υψηλή απόδοση με επεξεργασία στη μνήμη, με όλα τα πλεονεκτήματα των κοινόχρηστων πόρων αποθήκευσης για φόρτους εργασίας OLTP και ανάλυσης. Χάρη στη σημαντική μείωση των χρόνων απόκρισης με την απευθεία πρόσβαση της βάσης δεδομένων στην κοινόχρηστη μόνιμη μνήμη, πετυχαίνουμε επιτάχυνση κάθε εφαρμογής OLTP, πράγμα πολύ σημαντικό για εφαρμογές που χρειάζονται πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλους όγκους δεδομένων, όπως για εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και εξατομικευμένη εμπειρία αγορών.»

Τα συστήματα Exadata X8M βοηθούν τους πελάτες να εκτελούν τις υφιστάμενες εργασίες πιο γρήγορα και επιταχύνουν την παραγωγή αξιοποιήσιμων πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν εφικτό το να γίνονται πιο λεπτομερείς και πιο συχνές αναλύσεις. Οι πελάτες συνεχίζουν να απολαμβάνουν οφέλη στην απόδοση καθώς οι φόρτοι εργασίας μεγαλώνουν, εφόσον η απόδοση του Exadata X8M επεκτείνεται καθώς αναπτύσσεται η πλατφόρμα.

Ο Carl Olofson, Research Vice President της IDC, υπεύθυνος για το λογισμικό διαχείρισης δεδομένων, δήλωσε: «Το Oracle Exadata X8M ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για τις εφαρμογές OLTP και απλοποιεί την ενοποίηση βάσεων δεδομένων σε απαιτητικά περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης και cloud. Κάθε πελάτης που θέλει να βελτιώσει την απόδοση της Oracle Database θα πρέπει να εξετάσει άμεσα αυτήν τη νέα προτεινόμενη λύση. Μια λύση που αλλάζει σημαντικά τους όρους του παιχνιδιού.»


Παράγοντας κλειδί η εξαρχής σχεδίαση ολόκληρου του συστήματος μαζί

Οι τυπικές υλοποιήσεις της μόνιμης μνήμης εστιάζονται στη χρήση της ως μια ταχύτερη εναλλακτική σε σχέση με τη flash. Η πρόσβαση στην μόνιμη μνήμη γίνεται χρησιμοποιώντας συμβατικά πρωτόκολλα IO που απαιτούν κλήσεις στο Λειτουργικό σύστημα, μηνύματα δικτύου αποθήκευσης, διακόπτες συνάφειας (context switches) και διακοπές (interrupts). Αυτές οι μέθοδοι ήταν αποδεκτές για τις υφιστάμενες συσκευές αποθήκευσης όπως δίσκους και flash, αλλά είναι πολύ αργές στη νέα εποχή της μόνιμης μνήμης.

Αντιθέτως, το Oracle Exadata X8M χρησιμοποιεί RDMA (απομακρυσμένη άμεση προσπέλαση μνήμης) απευθείας από τη βάση δεδομένων για πρόσβαση στη μόνιμη μνήμη σε servers έξυπνης αποθήκευσης, παρακάμπτοντας όλο το λειτουργικό σύστημα, τις διεργασίες IO και τα χαρτοφυλάκια λογισμικού του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εφικτή η θεαματική μείωση της καθυστέρησης και η αύξηση του ρυθμού διεκπεραίωσης. Με τη χρήση RDMA για παράκαμψη των χαρτοφυλακίων λογισμικού, ελευθερώνονται ταυτόχρονα και πόροι CPU στους servers αποθήκευσης ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση περισσότερων ερωτημάτων Smart Scan για υποστήριξη των φόρτων εργασίας ανάλυσης.

Επειδή η μόνιμη μνήμη βρίσκεται σε κοινόχρηστους πόρους αποθήκευσης, όλες οι βάσεις δεδομένων που ενοποιούνται σε μια πλατφόρμα Exadata επωφελούνται από τα ίδια πλεονεκτήματα στην απόδοση. Το λογισμικό Exadata Smart System μεταφέρει αυτόματα τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα δεδομένα της βάσης στη μόνιμη μνήμη, ενώ κρατάει τα πιο σπάνια δεδομένα στη flash και στους δίσκους. Επιπλέον, το λογισμικό του συστήματος Exadata διαχειρίζεται αυτόματα όλες τις διεργασίες υψηλής διαθεσιμότητας και εφεδρείας για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη μόνιμη μνήμη. Δεν απαιτούνται αλλαγές σε εφαρμογές ή οποιεσδήποτε διαχειριστικές εργασίες για να αξιοποιήσετε τη μόνιμη μνήμη με τα συστήματα Exadata.

Εξαλείφει τα περιστατικά συμφόρησης στους πόρους αποθήκευσης 

Οι υψηλής απόδοσης εφαρμογές OLTP χρειάζονται ταυτόχρονα υψηλό αριθμό λειτουργιών εισόδου/εξόδου ανά δευτερόλεπτο (IOPS) και μικρή καθυστέρηση. Η άμεση πρόσβαση της βάσης δεδομένων στην κοινόχρηστη μόνιμη μνήμη αυξάνει τη μέγιστη απόδοση σε 16 εκατομμύρια IOPS ανάγνωσης SQL, επίδοση 2,5 φορές μεγαλύτερη από το κορυφαίο στον κλάδο Exadata X8. Επιπλέον, το Exadata X8M μειώνει θεαματικά την καθυστέρηση για τις κρίσιμες λειτουργίες IO των βάσεων δεδομένων, επιτρέποντας καθυστερήσεις απομακρυσμένων λειτουργιών IO κάτω από 19 εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου – επίδοση τουλάχιστον 10 φορές ταχύτερη σε σχέση με το Exadata X8. Αυτές οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές καθυστέρησης επιτυγχάνονται ακόμα και για φόρτους εργασίας που απαιτούν εκατομμύρια λειτουργίες IO ανά δευτερόλεπτο.

Η απόδοση και η ενοποίηση ξεπερνούν την παραδοσιακή αποθήκευση

Χάρη στη συνολική ενοποίηση ανάμεσα στο λογισμικό βάσης δεδομένων και τους πόρους έξυπνης αποθήκευσης για τη μόνιμη μνήμη, τα συστήματα Oracle Exadata X8M ξεπερνούν κατά πολύ την απόδοση που είναι εφικτή με άλλες λύσεις που χρησιμοποιούν μόνιμη μνήμη. Ένα σύστημα Exadata X8M μονού rack επιτυγχάνει έως διπλάσιο αριθμό IOPS ανάγνωσης για OLTP, τριπλάσιο ρυθμό διεκπεραίωσης και 5 φορές χαμηλότερη καθυστέρηση από συστήματα κοινόχρηστης μνήμης με μόνιμη μνήμη, όπως ένα rack Dell EMC PowerMax 8000. Με την ταυτόχρονη υποστήριξη ταχύτερων ερωτημάτων OLTP και τον υψηλότερο ρυθμό διεκπεραίωση για φόρτους εργασίας εργαλείων ανάλυσης, το Exadata X8M είναι η ιδανική πλατφόρμα για τη σύγκλιση ανάμεσα σε περιβάλλοντα μεικτών φόρτων εργασίας, ώστε να μειωθούν τα κόστη του IT και η πολυπλοκότητα.

Θεαματικά καλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα AWS και Azure

Οι άλλοι προμηθευτές λύσεων cloud μεγάλης κλίμακας στερούνται μιας υποδομής που να είναι βελτιστοποιημένη για βάσεις δεδομένων, όπως η Exadata. Σε σύγκριση με το ταχύτερο σύστημα αποθήκευσης Amazon RDS για Oracle, το Exadata X8M πετυχαίνει έως 50 φορές χαμηλότερη καθυστέρηση, 200 φορές περισσότερες λειτουργίες IOPS και 15 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα. Σε σύγκριση με το σύστημα αποθήκευσης Azure SQL Database Service, το Exadata X8M πετυχαίνει 100 φορές χαμηλότερη καθυστέρηση, 150 φορές περισσότερες λειτουργίες IOPS και 300 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα. Οι τάξεις μεγέθους στις οποίες εκφράζονται τα πλεονεκτήματα απόδοσης μεταφράζονται σε θεαματικά πιο γρήγορες εφαρμογές και σημαντικές μειώσεις κόστους, χάρη στη δυνατότητα να εκτελούνται πολύ περισσότερες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας σημαντικά λιγότερη υποδομή.

Με μηχανική εκμάθηση από την Autonomous Database

Το Exadata X8M παρέχει τις ίδιες δυνατότητες μηχανικής εκμάθησης με το Exadata X8, στις οποίες περιλαμβάνεται η Αυτόματη ευρετηριοποίηση (Automatic Indexing), μια λειτουργία που διαρκώς μαθαίνει και ρυθμίζει τη βάση δεδομένων καθώς αλλάζουν τα μοτίβα χρήσης. Με βάση την τεχνολογία από την Oracle Autonomous Database, ολόκληρη η διαδικασία είναι αυτόματη βελτιώνει την απόδοση της βάσης δεδομένων ενώ, ταυτόχρονα, καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance X8

Η Oracle ανακοίνωσε επίσης σήμερα την έναρξη διαθεσιμότητας των συστημάτων Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance X8M (ZDLRA), που χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία RoCE 100Gb για υψηλό ρυθμό διεκπεραίωσης σε μεταφορές εσωτερικών δεδομένων μεταξύ servers υπολογιστικών πόρων και αποθήκευσης.

Οι πελάτες Exadata και ZDLRA μπορούν τώρα να επιλέξουν ανάμεσα σε ολοκληρωμένα συστήματα Engineered Systems με τεχνολογία RoCE ή InfiniBand για βέλτιστη ευελιξία σε οποιαδήποτε υλοποίηση αρχιτεκτονικής.