Το  Oracle Consulting και η Deloitte ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο πωλήσεων και παροχής λύσεων, με την ονομασία ELEVATE.

Αυτή η κοινή προσπάθεια επικεντρώνεται στην επιτάγχυνση της καινοτομίας των πελατών μέσα από την υποστήριξή τους για γρήγορη μετακίνηση και διαχείριση φόρτων εργασίας με την Oracle Autonomous Database και την Oracle Cloud Infrastructure. Το ELEVATE συνδυάζει την τεχνογνωσία και την εμπειρία των δύο οργανισμών επιτρέποντας στους πελάτες να εκτελούν και να βελτιστοποιούν τις εταιρικές λειτουργίες στο cloud με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της αξίας των υφιστάμενων επενδύσεων σε τεχνολογίες της Oracle.

Ο Aaron Millstone, Senior Vice President, Oracle North America Cloud Consulting, δήλωσε: «Οι κοινές, προτεινόμενες από το Oracle Consulting και την Deloitte, προσεγγίσεις σχετικά με τη μετάβαση στο cloud και την παροχή λύσεων, θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στον κλάδο. Οι πελάτες της Oracle αναζητούν τρόπους για να μετασχηματίσουν επιτυχώς τις εταιρείες τους γρήγορα και με προσιτό κόστος, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική καινοτομία αξιοποιώντας την Autonomous Database και την Oracle Cloud Infrastructure.»

Η συνεργασία στηρίζεται στο Oracle Soar, Destination PaaS and IaaS, που παρέχει αυτοματοποιημένη μετάβαση στο cloud, καθώς και στο τμήμα επαγγελματικών υπηρεσιών της Deloitte που υποστηρίζεται, για τον εντοπισμό και την αυτοματοποίηση σε περιβάλλον cloud, από την πλατφόρμα ATADATATM της εταιρείας.

Οι αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις cloud της Deloitte συμπληρώνουν τις υπηρεσίες μετάβασης της Oracle — σε κάθε στάδιο: από τη χάραξη στρατηγικής μέχρι την υλοποίηση και τη λειτουργία. Οι υπηρεσίες αυτές, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία της Deloitte  πάνω στις τεχνολογίες της Oracle, την επιχειρηματική πληροφόρηση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τους κλάδους της αγοράς, μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να πετύχουν στην αξιοποίηση του cloud.

Το ELEVATE βασίζεται στο συνδυασμό της εμπειρίας των δύο εταιρειών πάνω στην τεχνολογία, την αγορά  και το cloud και προσφέρει στους πελάτες αυξημένη αξία και δυνατότητες:

  • Παρέχει ένα μοναδικό και ενοποιημένο μοντέλο παροχής, δομή λογοδοσίας, αναδοχή και υποστήριξη από στελέχη, κλαδικές και τεχνολογικές δυνατότητες. 
  • Γρήγορος εκσυγχρονισμός υποδομών και βάσεων δεδομένων μέσω της απόκτησης πρόσβασης σε κορυφαία για τον κλάδο εργαλεία που αυτοματοποιούν τη μετάβαση στο Cloud για φόρτους εργασίας Oracle και τρίτων προμηθευτών και για υβριδικά περιβάλλοντα cloud. 
  • Επίτευξη ψηφιακού μετασχηματισμού που επιτυγχάνει τους στόχους του πελάτη και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί την αξία των υφιστάμενων επενδύσεων. 
  • Ταχύτερη δημιουργία αξίας με την Autonomous Database μέσα από την αξιοποίηση της συνδυασμένης λίστας  προδιαμορφωμένων κλαδικών λύσεων του Oracle Consulting και της Deloitte. 
  • Βελτιστοποιημένα περιβάλλοντα με έμφαση στη διαρκή καινοτομία μέσω της υποστήριξης μετά την υλοποίηση. 
  • Ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ανεξάρτητα από τις προτιμώμενες τεχνολογίες του πελάτη και τις απαιτήσεις του. 

O Jeffrey Davis, Global Oracle Leader και Principal, Deloitte Consulting LLP, δήλωσε: «Οι πελάτες αναζητούν μια υποδομή που δημιουργεί ευκαιρίες για να γίνει η εταιρεία τους πιο ευέλικτη και καινοτόμος. Οι λύσεις Oracle Cloud Infrastructure και Oracle Autonomous Database προσφέρουν μια ξεκάθαρη διαδικασία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία με το Oracle Consulting, κάνουμε τη σύγχρονη, κορυφαίων προδιαγραφών υποδομή cloud προσιτή για εταιρείες κάθε μεγέθους.»