Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Πάνος Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Το 2018 καταγράψαμε ενίσχυση του EBITDA σε ετήσια βάση κατά 5,3%, παρά την υπερφορολόγηση του κλάδου της συνδρομητικής τηλεόρασης και τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που διαμορφώνονται σε σχέση με πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του Pay TV. Η θετική μας πορεία  οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, που περιόρισε σταθερά κόστη και βελτίωσε τη λειτουργική μας απόδοση. H στρατηγική μας απόφαση για χονδρική διάθεση του premium αθλητικού και κινηματογραφικού μας περιεχομένου στους τελικούς καταναλωτές μέσω περισσοτέρων παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης  στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς και να εδραιώνει την στρατηγική μας τοποθέτηση στον κλάδο της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕΤΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δικαίωσαν τις θέσεις μας, σχετικά με το πλαίσιο χονδρικών τιμών για τη λειτουργία μας ως ιδεατός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (MVNO), αποτελούν κίνηση Game Changer για την εταιρεία μας. Για πρώτη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε με ανταγωνιστικούς όρους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καλύπτοντας έτσι με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες  των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες επικοινωνίας και οικιακής ψυχαγωγίας».

Εμπορικά Αποτελέσματα

Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2018 οι συνολικές συνδρομές ήταν 927 χιλ., τα μοναδικά νοικοκυριά 669 χιλ. ενώ οι ενεργοί συνδρομητές LLU έκλεισαν στις 536 χιλιάδες. Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 478 χιλιάδες συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

12M 2018 12M 2017 Δ
Συνολικές συνδρομές 927.481 981.678 -5,5%
Μοναδικά νοικοκυριά 668.503 691.792 -3,4%
Συνδρομητές Broadband 550.135 562.361 -2,2%
Ενεργοί συνδρομητές LLU 536.364 547.691 -2,1%
Ποσοστό LLU 97,5% 97,4% +0,1π.μ.
Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU 25,3% 25,9% -0.6π.μ.
Σύνολο Συνδρομητών Pay TV 

(Λιανική +Χονδρική) 

477.641 478.324 -0,1%

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το δωδεκάμηνο του 2018, ανήλθαν στα €285,2 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2017 κατά -4,0%. Το έσοδο από διαφήμιση είναι βελτιωμένο κατά 14,0% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Αντίστοιχα, αυξημένα παρουσιάζονται και τα έσοδα από τους εταιρικούς πελάτες κατά 5,9%.

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000) 12M 2018 12M 2017 Δ
Λιανική 196.746 215.613 -8,7%
   Λιανική -Telco 108.624 116.032 -6,4%
   Λιανική – Pay TV 88.122 99.581 -11,5%
Εταιρικοί πελάτες 59.136 55.843 5,9%
   Εταιρικοί πελάτες -Telco 34.548 36.877 -6,3%
   Εταιρικοί πελάτες – Pay TV        24.588 18.966 29,6%
Διαφήμιση 9.317 8.173 14,0%
Λοιπά έσοδα 20.044 17.433 15,0%
Συνολικά Έσοδα 285.244 297.062 -4,0%

Το EBITDA του 2018 ανήλθε στα €42,3 εκατ., έναντι €40,2 εκατ. του 2017.

Ανάλυση EBITDA (€ ‘000) 12M 2018 12M 2017 Δ
Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) 285.244 297.062 -4,90%
EBITDA 42.346 40.217 +5,3%
Περιθώριο EBITDA 14,8% 13,5% +1,3π.μ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε €256,3 εκ.()

Πρόσφατες Εξελίξεις

  • Με την απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, που έχει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά την κινητής τηλεφωνίας ως Mobile Virtual Network Operator (MVNO). Η εταιρεία δικαιώθηκε πλήρως από την ΕΕΤΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσφυγή που είχε κάνει τον Ιούλιο του 2016, καθώς οι ανώτατες τιμές που όρισαν επιτρέπουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα να υπάρξει βιώσιμο μοντέλο MVNO. 
  • Η Εταιρεία, προχώρησε στην υπογραφή νέας συμφωνίας με την Metro Goldwyn Mayer (MGM) εξασφαλίζοντας ταινίες και τηλεοπτικό περιεχόμενο πρώτης προβολής Οι συνεργασίες με ορισμένα από τα μεγαλύτερα studios του Hollywood, εξασφαλίζουν αποκλειστική πρόσβαση σε βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες και δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές που προσφέρονται τόσο μέσα από τα κανάλια Novacinema, όσο και μέσω των υπηρεσιών ΟΤΤ.
  • Παράλληλα, η Εταιρεία αξιοποιώντας τις εκτεταμένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές της και την υψηλή τεχνογνωσία του στελεχιακού της δυναμικού προχώρησε πρόσφατα σε σημαντικές συνεργασίες για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με κορυφαίες εταιρείες. Μετά τις συμφωνίες με τις επιχειρήσεις Ελληνικά Πετρέλαια, ΦΑΓΕ, Εταιρεία Διαχείρισης Αερίου και Pet City προχώρησε και σε συνεργασίες με τις εταιρείες Praktiker, Μασούτης, Melissa, Marks & Spencer, Brink’s Hellas.