Η Ericsson και η MTS δημιούργησαν ένα πρωτότυπο δίκτυο 5G στη Μόσχα και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη δοκιμαστική λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων χρήσης εν στάσει και εν κινήσει.

Επιτεύχθηκε μέγιστη διεκπεραιωτική ικανότητα 25 Gbps χάρη σε δυνατότητες όπως ΜΙΜΟ μεγάλης κλίμακας και ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών, ανίχνευση δέσμης και δυναμική TDD
Το πρωτότυπο σύστημα 5G θα εξελιχθεί περαιτέρω σε εκτεταμένη ζώνη επιδείξεων 5G για χρήση στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί το 2018 στη Ρωσία.

Η Ericsson  και η MTS, ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας της Ρωσίας, δημιούργησαν ένα πρωτότυπο δίκτυο 5G και δοκίμασαν με επιτυχία μια σειρά νέων δυνατοτήτων ραδιοδικτύου. Στο πλαίσιο της δοκιμής εξετάστηκαν δυνατότητες όπως ΜΙΜΟ μεγάλης κλίμακας (massive MIMO) και ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών (multi-user MIMO), ανίχνευση δέσμης (beam tracking) και δυναμική αμφίδρομη διαίρεση χρόνου (TDD), δηλαδή έννοιες και τεχνολογίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο εμπορικά διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο της Ericsson. Επίσης, η δοκιμή περιλάμβανε περιπτώσεις χρήσης εν στάσει και εν κινήσει. Το πρωτότυπο σύστημα, που αποτελείται από έναν σταθμό βάσης με ενσωματωμένες πολλαπλές κεραίες και δύο σετ εξοπλισμού χρήστη, είναι εγκατεστημένο στη Μόσχα.

Οι δυνατότητες ΜΙΜΟ μεγάλης κλίμακας και ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών βασίζονται σε εξοπλισμό που περιλαμβάνει έως και 512 έξυπνες κεραίες με ενσωματωμένους πομποδέκτες σε κάθε κυψέλη, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη διεκπεραιωτική ικανότητα για τα δεδομένα των συνδρομητών. Επιπλέον, η δυνατότητα ΜΙΜΟ πολλαπλών χρηστών δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να εξυπηρετούν πολλαπλούς συνδρομητές σε έναν τομέα κυψέλης με το ίδιο φάσμα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση χρήσης συχνότητας και τη χωρητικότητα της κυψέλης.

Ο Hannes Ekstrom, Επικεφαλής του Customer Unit MTS, Περιφερειακή Αγορά Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής της Ericsson, δήλωσε: «Έχοντας ως βάση ένα κλιμακούμενο και δυναμικό δίκτυο 5G, οι πάροχοι θα έχουν στη διάθεσή τους μια γκάμα νέων υπηρεσιών και πηγών εσόδων. Αυτό καθιστά εφικτό τον αυτοματισμό και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό που απαιτούνται για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ), καθώς και για υπηρεσίες όπως η Εικονική Πραγματικότητα και η Επαυξημένη Πραγματικότητα.»

Στο συγκεκριμένο σενάριο, δυνατότητες όπως η ανίχνευση δέσμης (beam tracking) και η δυναμική αμφίδρομη διαίρεση χρόνου (TDD) επιτρέπουν την παροχή σημαντικών λειτουργιών. Χάρη στην πρώτη, το σύστημα διατηρεί αξιόπιστες συνδέσεις και επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή διεκπεραιωτική ικανότητα (throughput) καθώς οι χρήστες μετακινούνται στο δίκτυο, ενώ η δεύτερη βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη διεκπεραιωτική ικανότητα και την αξιοποίηση των πόρων του ραδιοδικτύου μέσω της δυναμικής κατανομής της χωρητικότητας για τηλεπικοινωνιακή κίνηση στην κατερχόμενη και ανερχόμενη ζεύξη.

Ο Igor Egorov, Διευθυντής της Περιφέρειας Μόσχας της MTS, δήλωσε: «Στις δοκιμές είδαμε τις υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων που έχουν επιτευχθεί ποτέ προς κινητή συσκευή στη Ρωσία, ενώ επίσης, σε συγκεκριμένα παραδείγματα, είδαμε πόσο έχουμε πλησιάσει στην καθημερινή χρήση λύσεων 5G. Αυτή τη στιγμή στην MTS κατασκευάζουμε ένα δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και δοκιμάζουμε διάφορες λύσεις, για να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για την προτυποποίηση του 5G.»

Η Ericsson και η MTS σχεδιάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτότυπου συστήματος 5G, ώστε να γίνει μια εκτεταμένη ζώνη επιδείξεων 5G για χρήση στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί το 2018 στη Ρωσία.