Τα Public, ενισχύουν την παρουσία τους στην κατηγορία του παιδικού παιχνιδ