Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου για τις θέσεις των Cluster Ambassador που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Οι θέσεις προκηρύσσονται σε συνεργασία της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα, το συντονισμό του Corallia για την ανάπτυξη των ερευνητικών και επιχειρηματικών σχέσεων των ελληνικών gi-Cluster, mi-Cluster και si-Cluster και των γαλλικών clusters Cap Digital, Minalogic και Aerospace Valley αντίστοιχα.

Η παράταση αφορά τις τρεις θέσεις «Business Development Ambassadors», που θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εργαστούν για 6 μήνες στην έδρα Γαλλικών clusters. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, θα ασχοληθούν με θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και διεθνών συνεργασιών στους τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας, της μικροηλεκτρονικής και των διαστημικών τεχνολογιών.

unspecified

Επιπρόσθετα, αφορά τις δύο θέσεις «Research Ambassadors» για τους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των διαστημικών τεχνολογιών, σε συνεργασία με το Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) και το Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC). Οι Research Ambassadors θα μεταβούν για 6 μήνες στους παραπάνω οργανισμούς στη Γαλλία για να συμβάλλουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης και τη διαδικασία επιλογής μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.

Ειδικές πληροφορίες για τις θέσεις των cluster ambassadors είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους συνδέσμους: gi-Cluster Business Development Ambassador, gi-Cluster Research Ambassador, mi-Cluster Business Development Ambassador, si-Cluster Business Development Ambassador και si-Cluster Research Ambassador.

Νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων η 26η Σεπτεμβρίου 2016.