Η Intrasoft International, επιλέχθηκε, κατόπιν διαγωνισμού 12μηνης διάρκειας, να αναλάβει μέσω του τμήματος SAP της εταιρείας, το έργο «Billing and Customer Care Systems CIS Acquisition and Implementation» για την Εταιρεία Διανομής Ενέργειας (EDCO) της Ιορδανίας.

Η σύμβαση διάρκειας 6,5 ετών που υπεγράφη από την κα Heba Al-Majali, CEO Intrasoft International Ιορδανίας, είναι το πρώτο έργο SAP της εταιρείας στη Μέση Ανατολή, υλοποιώντας τα σχέδια της Intrasoft να επεκτείνει το πελατολόγιο της στον τομέα SAP, τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η EDCO έχει παρουσία μέσω της κύριας έδρας της και πέντε περιφερειακών γραφείων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Ιορδανίας, με 8.396 χιλιόμετρα δικτύου που εξυπηρετούν σχεδόν 150.000 πελάτες.

Η σημασία του συγκεκριμένου έργου είναι πολλαπλή για την Intrasoft, λόγω του στρατηγικού ενδιαφέροντος της εταιρείας τα επόμενα χρόνια στον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και της στρατηγικής της να επεκτείνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, ενισχύοντας το τμήμα SAP με ένα τόσο σημαντικό πελάτη, ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω προσέλκυση διεθνών πελατών στον τομέα αυτόν για την Intrasoft.

Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών meter-to-cash της EDCO ώστε να εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις και αντίστοιχες τιμολογήσεις, μέσω της εφαρμογής κάθετων λύσεων SAP για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι επιμέρους λειτουργικότητες που παρέχονται αφορούν το Contract Accounting, Meter Data Management, Billing και Customer Interaction Center.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάλυση απαιτήσεων, την εγκατάσταση συστημάτων SAP για την EDCO, τη διαμόρφωση/προσαρμογή του συστήματος, το data migration για ενεργά χρηματοοικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα της EDCO, προσθήκες/βελτιώσεις, διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα και υποβολή επιχειρησιακών εκθέσεων ή εκθέσεων διαχείρισης, καθώς και εκπαίδευση, δοκιμές και υποστήριξη. Η Intrasoft θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει τη στρατηγική για τις επερχόμενες αλλαγές (change management) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί από διεθνή ομάδα συμβούλων SAP της Intrasoft International, συγκεντρώνοντας έμπειρα στελέχη από όλο τον Όμιλο. Η Intrasoft αποτελεί επίσημο SAP Partner από το 2004, SAP Channel Partner από το 2007, καθώς και πιστοποιημένο SAP PCoE – Partner Center of Expertise (PCoE) από το 2012. Υποστηριζόμενη από την υπάρχουσα τεχνογνωσία της SAP, η Intrasoft Ιορδανίας έχει ήδη πιστοποιηθεί ως SAP reseller και προετοιμάζει επί του παρόντος την πιστοποίηση της ως PCOE στην περιοχή.

Η Heba Al-Majali, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International Ιορδανίας, σχολίασε: «Η σύμβαση μας με την EDCO είναι το πρώτο μας έργο αυτού του είδους στη Μέση Ανατολή και κοιτάζοντας προς το μέλλον, αυτό σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στον τομέα SAP. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην περιοχή και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την επέκταση της πελατειακής μας βάσης στον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, συνέπεια της πρωτοβουλίας μας για τη συνεχή και δυναμική στρατηγική επενδύσεων στον τομέα του SAP».