Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου χρηματοοικονομικού έτους 2016 (1η Απριλίου – 30 Ιουνίου 2016):

Οι δυνατές επιδόσεις στην υλοποίηση της στρατηγικής οδηγούν την ανάπτυξη και την κερδοφορία – οι εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή αυξήθηκαν

«Σημειώνουμε αξιόλογη πρόοδο σε σχέση με την υλοποίηση της στρατηγικής «Vision 2020» και κατά τη διάρκεια