Συνεχείς προσπάθειες καταπολέμησης της διαδικτυακής πειρατείας πραγματοποιεί η Google, προκειμένου να εκμηδενίσει κάθε ενέργεια παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε τα προγράμματα, την πολιτική και τις τεχνολογίες που ακολουθήθηκαν αλλά και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις εν λόγω προσπάθειες στο αναλυτικό κείμενο της Google που ακολουθεί: