Η δημοπρασία της Interamerican αφορούσε στην προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μελανιών Εκτυπωτών/Fax και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4.

cosmoone_logoΗ συνολική προϋπολογισθείσα αξία της δημοπρασίας υπερέβαινε τις 170.000 Ευρώ. Για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μελανιών Εκτυπωτών/Fax επιλέχθηκε σαν τύπος ο Δυναμικός Πλειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, ενώ για την προμήθεια απλού ή/και οικολογικού Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 επιλέχθηκε ο κλασσικός Αγγλικός Μειοδοτικός τύπος δημοπρασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.


Στην ανταγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν δώδεκα (12) εταιρίες, οι οποίες επιλέχθηκαν από την INTERAMERICAN Α.Ε.


Η Δημοπρασία που αφορούσε στην προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μελανιών Εκτυπωτών/Fax, αρχικής διάρκειας μισής ώρας, διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά και ολοκληρώθηκε με δέκα πέντε (15) τρίλεπτες παρατάσεις και σαράντα εννιά (49) προσφορές συνολικά. Αντίστοιχα, η Δημοπρασία που αφορούσε στην προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, αρχικής διάρκειας μισής ώρας, διήρκησε 1 ώρα και ολοκληρώθηκε με δέκα (10) τρίλεπτες παρατάσεις και ενενήντα δύο (92) προσφορές.


Το συνολικό όφελος που επιτεύχθηκε ήταν της τάξεως του 18%.


Τη δημοπρασία παρακολούθησε και η 6αμελής επιτροπή Προμηθειών της INTERAMERICAN που συνεδρίαζε, επί τούτοις, κατά την ώρα διεξαγωγής, τα μέλη της οποίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη νέα διαδικασία.


Σύμφωνα με το μέλος της επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Βάγια, Υποδιευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Περιουσίας της INTERAMERICAN Α.Ε. «η δημοπρασία εκτελέστηκε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά, η συνεργασία μας με την cosmoONE ήταν παραγωγική και ευέλικτη, τα δε οφέλη ικανοποίησαν τις προσδοκίες μας».