Πρωτοβουλία που απαντά στην ανεργία των νέων, με ταχύρρυθμη ειδική εκπαίδευση και άμεση πρόσληψη.

Μια δυναμική πρωτοβουλία του προέδρου των Ευρωπαίων Πληροφορικών κ. Βύρωνα Νικολαΐδη, διακεκριμένων ακαδημαϊκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Γιώργου Δουκίδη, Διομήδη Σπινέλλη, Κατερίνας Πραματάρη, Πάνου Λουρίδα, του προέδρου της HePIS κ. Νίκου Φαλδαμή και 40 σημαντικών εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων, αντιμετωπίζει την ανεργία, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

Στην Ελλάδα της μεγάλης ανεργίας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυξάνονται οι κενές θέσεις εργασίας προγραμματιστών επειδή οι ανάγκες για νέους προγραμματιστές δεν καλύπτονται πλήρως από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα.

Η εθελοντική πρωτοβουλία που ονομάζεται Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance for Digital Employability, www.afdemp.org) στοχεύει στην κάλυψη του κενού που εμφανίζεται και στην Ελλάδα στην αγορά της Πληροφορικής, παρότι η χώρα μαστίζεται από την ανεργία των νέων (με τα υψηλότερα στην Ευρώπη ποσοστά, άνω του 50%). Ο στόχος της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα θα επιτευχθεί με την ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες και την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε θέσεις προγραμματιστών.

Το πρόβλημα των κενών θέσεων εργασίας στο πεδίο της πληροφορικής είναι διεθνές, με εκτιμήσεις που δείχνουν ότι έχουμε σήμερα 350.000 κενές θέσεις για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες (e-skills) στην Ευρώπη. Αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν τις 800.000 το 2020. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και εκτός Ευρώπης σε τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι οι κενές θέσεις προγραμματιστών θα είναι 1,2 εκατ. το 2020, ενώ σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία, ακόμη και η Ινδία. Στην Ελλάδα, ενώ το 2012 σε μία αγγελία για θέση προγραμματιστή μία εταιρία λάμβανε περίπου 90 βιογραφικά, το 2016 λαμβάνει μόλις 26, ενώ οι αγγελίες για προγραμματιστές έχουν περισσότερο από διπλασιαστεί (στοιχεία kariera.gr).

(Στοιχεία kariera.gr, 2016)

Απώτερος στόχος της Συμμαχίας είναι όχι μόνο να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και να καλύψει μέρος της διεθνούς ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλοί προγραμματιστές μπορούν να εργάζονται από την Ελλάδα καλύπτοντας ανάγκες επιχειρήσεων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

O κ. Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS) με πρωτοβουλία του οποίου εκπονήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τη HePIS και το ALBA, η μελέτη (http://www.afdemp.org/study) για τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας στο χώρο της Πληροφορικής, τόνισε: «Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Να ενθαρρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Προγραμματιστή. Να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το άλμα ως χώρα. Η Συμμαχία των δυνάμεων της αγοράς και η επανειδίκευση των νέων είναι η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας».

Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, «Το Alliance είναι ανοικτό σε όλες τις εταιρίες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν ποιοτικά/ πρακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή/ και να βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας στους εκπαιδευόμενους».

«Η ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού είναι σήμερα για έναν νέο ο ασφαλέστερος τρόπος να αποκτήσει δουλειά», επεσήμανε ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Editor in Chief IEEE Software).
O κ