Η κλοπή πληροφοριών με σκοπό στη συνέχεια την απόσπαση χρημάτων, αποτελεί τη νέα τάση κυβερνοεπίθεσης που πλέον επηρεάζει και τον ξενοδοχειακό τομέα. Τα PandaLabs, το anti-malware εργαστήριο της Panda Security, έχει κυκλοφορήσει μια μελέτη που ονομάζεται ‘The Hotel Hijackers’. Το έγγραφο εξετάζει την αυξανόμενη χρήση αυτής της μορφής κυβερνοεπιθέσεων στις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων.

Τα ξενοδοχεία κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια από τα εκατομμύρια πελατών που τα επισκέπτονται καθημερινά. Διατηρούν όμως όλα τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών τους σε αρχεία και οι κυβερνοαπατεώνες το γνωρίζουν.

Για την προστασία από προηγμένες απειλές και στοχευμένες επιθέσεις πρέπει να έχουμε μια λύση ασφαλείας που να εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, το απόρρητο των πληροφοριών και την επιχειρηματική φήμη.

adaptive defense

Το Adaptive Defense 360, η πρώτη και μοναδική υπηρεσία ασφάλειας του χώρου, που συνδυάζει την πιο αποτελεσματική παραδοσιακή προστασία antivirus και την πλέον πρόσφατη προηγμένη προστασία με δυνατότητα ταξινόμησης όλων των εκτελούμενων διαδικασιών.

Το Adaptive Defense 360 ταξινομεί όλες τις διαδικασίες στους σταθμούς εργασίας, διασφαλίζοντας την προστασία σας έναντι γνωστών malware και προηγμένων απειλών όπως Zero-Day Threats, Advanced Persistent Threats, Direct Attacks.

Δείτε το infographic της έρευνας εδώ.