H εγχώρια και βαλκανική αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων της ClientIQ εντός πενταετίας.

Η μετάβαση των σύγχρονων εταιρειών σε προγράμματα διαχείρισης πελατολογίου που στηρίζονται στην αξιοποίηση marketing analytics αποτελεί μονόδρομο σύμφωνα με τα στελέχη της StartUp εταιρίας ClientIQ που ξεκίνησέ τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά εν μέσω capital controls.

Στον 1 χρόνο λειτουργίας της και με επίκεντρο μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει σχεδιασμό προγραμμάτων επιβράβευσης, ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πελατών, στοχευμένες ενέργειες marketing και την παρακολούθηση της λειτουργικής επίδοσης των επιχειρήσεων, η ClientIQ έχει αναπτύξει ένα αξιόπιστο προφίλ και ισχυρό δίκτυο συνεργασιών.

Πρόσφατα, η εταιρία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με την IKEA σε θέματα customer analytics, για την περίοδο 2016-2017, έχοντας ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία έναν πρώτο έργο, ενώ προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους γενικών ασφαλειών της Ελλάδας και του εξωτερικού σηματοδοτώντας την είσοδο της στον ασφαλιστικό κλάδο.

Στόχος των στελεχών της εταιρείας σε ορίζοντα 5ετίας είναι η επιτυχής διείσδυση στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά υλοποιώντας επενδύσεις ύψους που θα ξεπερνούν το 1 εκ ευρώ και στοχεύοντας στη ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης πελατολογίου σε μια αγορά με κύκλο εργασιών ύψους 35 δις ευρώ και με επίκεντρο τους τομείς του λιανεμπορίου, του τουρισμού, της ασφάλισης, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, σήμερα στην ελληνική αγορά υπάρχουν περισσότερα από 10 εκ. εκτιμώμενα εγγεγραμμένα μέλη σε πάνω από 30 προγράμματα επιβράβευσης μεγάλων εταιρειών, τα οποία φαίνεται να έχουν περάσει σε φάση ωρίμανσης.

Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Chief Executive Officer της ClientIQ

Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Chief Executive Officer της ClientIQ

Με το 40% των καταναλωτών να επιθυμούν προσφορές που συνδέονται με τις προσωπικές τους ανάγκες και τις εταιρείες να παρουσιάζουν δυσκολία προσέλκυσης νέων πελατών – παράλληλα με τη μείωση των διαθέσιμων πόρων & budget -, η ανάπτυξη εργαλείων έξυπνου marketing αποτελεί την επόμενη μέρα.

Με την αξιοποίηση των marketing analytics μπορεί να επιτευχθεί 19 φορές υψηλότερη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις, κατ’ ελάχιστον 3 φορές καλύτερο ROI σε εμπορικές δράσεις και αποδέσμευση του marketing budget σε ποσοστό 15 – 20%. Επιπλέον, η συμβολή τους στην προσέλκυση νέων πελατών είναι 20 φορές πιο αποτελεσματική, ενώ στηρίζουν εποικοδομητικά τη διατηρησιμότητα πελατών και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση κατά 8 και 6 φορές αντίστοιχα.

Όπως δηλώνει η, Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Chief Executive Officer της ClientIQ: «Η εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η παροχή ενός ολοκληρωμένου εύρους εργαλείων διαχείρισης πελατών αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων που αποτυπώνονται στην κερδοφορία. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι για τα αποτελέσματα του πρώτου έτους λειτουργίας. Αν και οι προκλήσεις για μια StartUp που εκκίνησε τη λειτουργία της εν μέσω capital controls ήταν τεράστιες, τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, κοιτάμε μπροστά και στοχεύουμε στην ανάδειξη μας στην επόμενη 5ετία στον #1 παίκτη στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια στον τομέα παροχής υπηρεσιών ολιστικής διαχείρισης πελατολογίου, παράγοντας ισχυρή τεχνογνωσία με υπογραφή ελληνική.»