Μέχρι τις 12 Απρίλιου 2016 η υποστήριξη για τον Microsoft SQL Server 2005.

Ο SQL Server 2005 της Microsoft, δεν θα υποστηρίζεται τεχνικά μετά τις 12 Απριλίου 2016. Αυτό σημαίνει ότι η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον ενημερώσεις ασφάλειας για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των security patches, non-security hotfixes και incident support. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής υποστήριξης των προϊόντων της Microsoft. Συνεπακόλουθο αυτού είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε τρίτος κατασκευαστής εφαρμογής που κάνει χρήση υποδομών SQL Server 2005, δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ενημερώσεις ασφάλειας ώστε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής του.

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προγραμματίσει μετάβαση σε κάποια πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση SQL ή σε cloud υποδομές, η λήξη υποστήριξης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και πιθανά ρίσκα όπως:

Ελλιπής Ασφάλεια – Περιβάλλοντα που δεν υποστηρίζονται, αδυνατούν να λάβουν ενημερώσεις ασφάλειας και καθίστανται ευάλωτα σε κακόβουλες επιθέσεις.

Συμμόρφωση – Διατηρώντας μη υποστηριζόμενες εκδόσεις SQL Server, οι επιχειρήσεις μπορεί να οδηγηθούν σε ανάκληση πιστοποιήσεων λόγω έλλειψης ικανότητας διατήρησης ασφάλειας συστημάτων και πληροφορίας πελατών.

Αυξημένο λειτουργικό κόστος – Το κόστος λειτουργίας των legacy servers μπορεί να αυξηθεί δραστικά. Το κόστος συντήρησης των υποδομών των επιχειρήσεων πιθανότατα να αυξηθεί καθώς τα μέτρα ασφάλειας τα οποία θα πρέπει να λάβουν είναι απρόβλεπτα.

Έλλειψη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών – Στην περίπτωση που ένα άγνωστο λάθος προκαλέσει κάποιου είδους αστοχία στην υποδομή των επιχειρήσεων, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η επιδιόρθωσή του. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η εσωτερική ομάδα Πληροφορικής (ΙΤ) θα είναι σε θέση να ανακτήσει τα χαμένα στοιχεία ή να επαναφέρει το σύστημα στην προηγούμενη υγιή κατάσταση, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση του κόστους υποστήριξης και αποκατάστασης του προβλήματος.

Μειωμένη ανταγωνιστικότητα – Η αδυναμία εκμετάλλευσης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών εμποδίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη των οργανισμών.

microsoft

Η λήξη υποστήριξης του SQL Server 2005, αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, να επωφεληθούν από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft, είτε on premise είτε στο cloud. Για τις SQL Server 2005 εγκαταστάσεις που διατηρούν οι επιχειρήσεις, μπορούν να επιλέξουν κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις, με βάση τις ανάγκες τους:

Αναβάθμιση σε πρόσφατη και υποστηριζόμενη on premises έκδοσης: Η μετάβαση μπορεί να γίνει σε μία πρόσφατη και υποστηριζόμενη έκδοση, όπως ο SQL Server 2014, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοσης, νέα λειτουργικότητα καθώς και μεγαλύτερο χρονικό κύκλο υποστήριξης.

Αναβάθμιση στο cloud: Οι cloud υποδομές του Microsoft Azure δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης του SQL Server 2005 σε hosted περιβάλλον Microsoft Azure SQL Server ή Azure SQL Database, παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία, υψηλή διαθεσιμότητα στα δεδομένα των επιχειρήσεων καθώς και ευκολία στην αναβάθμιση στις πιο πρόσφατες εκδόσεις όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Διασφάλιση συμβόλαιού συντήρησης μέσω Premier Support: Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο, να παραμείνει στον SQL Server 2005 μετά τις 12 Απριλίου, έχει τη δυνατότητα προσαρμοσμένου ειδικού συμβολαίου υποστήριξης. Η προϋπόθεση για χρήση προσαρμοσμένου συμβολαίου συντήρησης είναι να προχωρήσει σε συμβόλαιο Premier Support μέσα από συγκεκριμένο πλάνο μετάβασης. Το κόστος για ειδική υποστήριξη είναι σημαντικά υψηλότερο από την τακτική υποστήριξη, και αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω της αύξησης του κόστους της υποστήριξης ενός legacy προϊόντος.

Να μην προβούν σε καμία ενέργεια: H Microsoft προτείνει στις επιχειρήσεις να αποφύγουν την επιλογή αυτή, διότι μπορεί να θέσουν σε ρίσκο τόσο την ασφάλεια όσο και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι οργανισμοί που θα επιλέξουν να μεταβούν σε ένα σύγχρονο υποστηριζόμενο περιβάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν σημαντικά οφέλη, όπως ταχύτητα και ευκολία στην πρόσβαση και επεξεργασία των δεδομένων τους, συμμόρφωση με σύγχρονα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, δυνατότητα σύγχρονων εργαλείων επεξεργασίας και οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων, καθώς και υψηλή διαθεσιμότητα, υποστήριξη και οικονομία στη λειτουργία των συστημάτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη διακοπή υποστήριξης του SQL Server 2005 καθώς και για τις επιλογές μετάβασης στις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft, πατήστε εδώ.