Αύξηση εσόδων κατά 164% σε σχέση με το 2007 και προοπτικές περαιτέρω μελλοντικής ανάπτυξης για το 2009 εμφανίζει η Velti.

veltiΗ Velti, πρωτοποριακή εταιρεία στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2008.


Η Velti σημείωσε έσοδα ύψους €52,4εκ. αυξημένα κατά 164% συγκριτικά με τα έσοδα του 2007 ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 58% αγγίζοντας το ποσό των €7,9 εκ., αντανακλώντας την αύξηση ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας στο χώρο mobile marketing και advertising τόσο από υπάρχοντες όσο και από νέους πελάτες, καθώς και την συνεχόμενη επέκτασή της σε διεθνές επίπεδο.


Αναλυτικά, οι σημαντικότερες επιτεύξεις της εταιρίας για το 2008, συνοψίζονται στις δράσεις:

 • Επένδυση στη διεθνή επέκταση τόσο σε αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες αγορές, με νέα γραφεία σε Πεκίνο, Ντουμπάι, Μαδρίτη, Μόσχα, Νέο Δελχί, Σαν Φρανσίσκο, και Σαγκάη.
 • Ισχυρή οργανική ανάπτυξη από τους υπάρχοντες διεθνείς παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τα brands, τις διαφημιστικές εταιρείες αλλά και εισροή νέων πελατών
 • Νέα κοινοπραξία στην Ινδία, με συμμετοχή σε ποσοστό 35% στην HT Mobile Solutions, μία νέα εταιρεία mobile marketing που ιδρύθηκε σε συνεργασία με την Hindustan Times Media, το δεύτερο μεγαλύτερο συγκρότημα ΜΜΕ στην Ινδία
 • Εξαγορά του 33% της CASEE, της μεγαλύτερης εταιρίας στον χώρο συναλλαγής του mobile advertising στην Κίνα
 • Ισχυρή απόδοση και αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης της Ansible (κοινοπραξία με την Interpublic Group), το δεύτερο εξάμηνο του 2008
 • Διπλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού σε Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (από 25 σε 50 στελέχη).


«Η συνεχιζόμενη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Velti είναι ιδιαίτερα έντονη και θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της εταιρείας με συνετή διαχείριση των ταμειακών εισροών.  Το 2009 σκοπεύουμε να είμαστε επιλεκτικοί και να ακολουθήσουμε τις προοπτικές εκείνες που μπορούν να υλοποιηθούν με τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα» ανέφερε ο David Mann, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Velti, ενώ επισήμανε ότι, «για τη χρονιά αυτή αναμένουμε πολύ ισχυρή ανάπτυξη, η οποία ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα είναι μικρότερη απ’ αυτή του 2008».


Ο Αλέξανδρος Μούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Velti, σημείωσε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την απόδοση της Velti το 2008. Το τρέχον οικονομικό κλίμα δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το κινητό σαν μέσο διαφήμισης, καθώς τα στελέχη από το χώρο της διαφήμισης αναζητούν καινοτόμες καμπάνιες με μετρήσιμα αποτελέσματα, προτιμώντας τα ψηφιακά μέσα έναντι των παραδοσιακών. Τα αυξημένα έσοδα της Velti το 2008 ενισχύθηκαν από το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service αλλά και με την αμοιβή βάσει της αποδοτικότητας της καμπάνιας», ενώ έκλεισε λέγοντας ότι, «και τα δύο αυτά μοντέλα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους πελάτες μας στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Το 2009 προβλέπεται να είναι μία ακόμα πολύ καλή χρονιά με προοπτικές ισχυρής και κερδοφόρας ανάπτυξης».


Αναλυτικές πληροφορίες


Οικονομικά αποτελέσματα


Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα έσοδα άγγιξαν το ποσό των €52,4 εκ., σημειώνοντας ρυθμό αύξησης 164% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2007 (€ 19,9 εκ). Τα αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 58% και άγγιξαν το ποσό των €7,9 εκ. (€5,0 εκ. το 2007), μετά από απώλειες ύψους €1,1 εκ. που οφείλονται στη συναλλαγματική υποτίμηση των διαφόρων νομισμάτων έναντι του ευρώ (€0,1 εκ. το 2007).

Τα αναμορφωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 42% στα 20 Eurocents (2007:14,1 Εurocents).


Η αύξηση στα έσοδα και τα κέρδη που επιτεύχθηκε το 2008 αντανακλά τη διεθνή επέκταση και την ισχυρή οργανική ανάπτυξη της Velti που συνέχισε να κερδίζει συμβόλαια τόσο από νέους όσο και από υπάρχοντες πελάτες.


Η εταιρεία εξελίχθηκε το 2008 ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους πελάτες ακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς του mobile marketing και advertising, και τις ανάγκες των πελατών της από τον χώρο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, των διαφημιστικών εταιρειών, των brands και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη δημιουργία νέων τύπων διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών μέσω κινητού τηλεφώνου, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση ζήτησης παροχής υπηρεσιών με βάση το μοντέλο Software as a Service από τους μεγαλύτερους πελάτες. Παρότι αυτό είχε σαν συνέπεια τη μείωση των περιθωρίων κέρδους το 2008, παράλληλα οδήγησε σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και στη δημιουργία των βάσεων για επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.


Η διεθνής επέκταση της Velti και των εσόδων της οδήγησε σε αναμενόμενη βελτίωση του κεφαλαίου κινήσεως το 2008, το οποίο έπεσε στο 17% των εσόδων (2007: 25%). Η βελτίωση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των κερδών οδήγησε σε αύξηση κατά 36% των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες για το 2008,  σε € 4,6 εκ. (2007: €3,4 εκ.).


Με σκοπό την εδραίωση μιας ηγετικής θέσης στην αγορά του mobile marketing και advertising και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, η εταιρεία επένδυσε σημαντικά στη διεθνή επέκταση. Οι επενδύσεις σε πάγια το 2008 αυξήθηκαν κατά 141% σε €13 εκ. (2007: €5,4 εκ.). Το αντίστοιχο ποσό επένδυσης για το τρέχον έτος αναμένεται να κινηθεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.


Τέλος, το κεφάλαιο εργασίας χρηματοδοτήθηκε με €10,7 εκ., εξασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα μπορεί να ανταποκριθεί άνετα στις μελλοντικές ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα € 10,3 εκ. και καθαρό δανεισμό € 2,1 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2007: καθαρά ταμειακά διαθέσιμα € 9,9 εκ.).


Διεθνής επέκταση

Η επέκταση της Velti ήταν αποτέλεσμα ζήτησης από πελάτες που αναζητούν όλο και περισσότερο την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών μέσω κινητού τηλεφώνου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως σε Ρωσία, Ινδία και Κίνα.

Η ανάπτυξη στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης προήλθε κυρίως από επιτυχημένες συνεργασίες με την Orange, Blyk, TMP Worldwide και Argos στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ, η σχέση της Velti με την Ansible (κοινοπραξία με Interpublic Group) και η αυξημένη παρουσία της σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη, και Σαν Φρανσίσκο έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών από όλους τους τομείς.


Ισχυρή οργανική ανάπτυξη

Η σύναψη επαναλαμβανόμενων συμβολαίων με υπάρχοντες πελάτες (περίπου τα 2/3 του συνόλου εσόδων) καθώς και η υπογραφή νέων συμβολαίων με νέους σημαντικούς πελάτες (1/3 των εσόδων) συνεισέφεραν αποτελεσματικά στα αποτελέσματα του 2008, όπως:


 • Σύναψη νέων συμβολαίων με διεθνή brands: Unilever, Friesland, Chrysler, Johnson & Johnson, Dixons, United Milk Company’s Fibella και Procter & Gamble.
 • Επαναλαμβανόμενα συμβόλαια με brands: Argos, Wrigley’s, MasterCard, TMP Worldwide, Pepsi, Coca Cola, Pernod Ricard, Clinique, Hewlett-Packard
 • Ανανέωση συμβολαίων με σημαντικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας: Vodafone, MTS, Orascom-WIND, Cosmote, MTEL, Vivatel, SingTel, και Orange
 • Συνεχιζόμενη πρόοδος από Ansible, με νέους πελάτες: Microcoft, Intel, Bayer, General Motors και Verizon,
 • Δημιουργία σχέσεων με κορυφαίες διεθνείς διαφημιστικές εταιρείες: Ogilvy, BBDO, Adel Saatchi & Saatchi, McCann Erickson, Momentum, Draftfcb, Lowe Worldwide.


Όσον αφορά στην Ansible, ο ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων αυξήθηκε θεαματικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, με τριπλασιασμό εσόδων σε σχέση με του πρώτου εξαμήνου. Η επιτυχία αυτή ακολουθεί μία περίοδο καλλιέργειας σχέσεων με τις διαφημιστικές εταιρείες του ομίλου IPG, εκπαίδευσης των πελατώ