Αύξηση εσόδων κατά 164% σε σχέση με το 2007 και προοπτικές περαιτέρω μελλοντικής ανάπτυξης για το 2009 εμφανίζει η Velti.

veltiΗ Velti, πρωτοποριακή εταιρεία στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες, ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2008.


Η Velti σημείωσε έσοδα ύψους €52,4εκ. αυξημένα κατά 164% συγκριτικά με τα έσοδα του 2007 ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 58% αγγίζοντας το ποσό των €7,9 εκ., αντανακλώντας την αύξηση ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας στο χώρο mobile marketing και advertising τόσο από υπάρχοντες όσο και από νέους πελάτες, καθώς και την συνεχόμενη επέκτασή της σε διεθνές επίπεδο.


Αναλυτικά, οι σημαντικότερες επιτεύξεις της εταιρίας για το 2008, συνοψίζονται στις δράσεις:

 • Επένδυση στη διεθνή επέκταση τόσο σε αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες αγορές, με νέα γραφεία σε Πεκίνο, Ντουμπάι, Μαδρίτη, Μόσχα, Νέο Δελχί, Σαν Φρανσίσκο, και Σαγκάη.
 • Ισχυρή οργανική ανάπτυξη από τους υπάρχοντες διεθνείς παρόχους κινητής τηλεφωνίας, τα brands, τις διαφημιστικές εταιρείες αλλά και εισροή νέων πελατών
 • Νέα κοινοπραξία στην Ινδία, με συμμετοχή σε ποσοστό 35% στην HT Mobile Solutions, μία νέα εταιρεία mobile marketing που ιδρύθηκε σε συνεργασία με την Hindustan Times Media, το δεύτερο μεγαλύτερο συγκρότημα ΜΜΕ στην Ινδία
 • Εξαγορά του 33% της CASEE, της μεγαλύτερης εταιρίας στον χώρο συναλλαγής του mobile advertising στην Κίνα
 • Ισχυρή απόδοση και αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης της Ansible (κοινοπραξία με την Interpublic Group), το δεύτερο εξάμηνο του 2008
 • Διπλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού σε Πωλήσεις και Μάρκετινγκ (από 25 σε 50 στελέχη).


«Η συνεχιζόμενη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Velti είναι ιδιαίτερα έντονη και θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της εταιρείας με συνετή διαχείριση των ταμειακών εισροών.  Το 2009 σκοπεύουμε να είμαστε επιλεκτικοί και να ακολουθήσουμε τις προοπτικές εκείνες που μπορούν να υλοποιηθούν με τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα» ανέφερε ο David Mann, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Velti, ενώ επισήμανε ότι, «για τη χρονιά αυτή αναμένουμε πολύ ισχυρή ανάπτυξη, η οποία ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα είναι μικρότερη απ’ αυτή του 2008».


Ο Αλέξανδρος Μούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Velti, σημείωσε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την απόδοση της Velti το 2008. Το τρέχον οικονομικό κλίμα δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το κινητό σαν μέσο διαφήμισης, καθώς τα στελέχη από το χώρο της διαφήμισης αναζητούν καινοτόμες καμπάνιες με μετρήσιμα αποτελέσματα, προτιμώντας τα ψηφιακά μέσα έναντι των παραδοσιακών. Τα αυξημένα έσοδα της Velti το 2008 ενισχύθηκαν από το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service αλλά και με την αμοιβή βάσει της αποδοτικότητας της καμπάνιας», ενώ έκλεισε λέγοντας ότι, «και τα δύο αυτά μοντέλα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους πελάτες μας στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Το 2009 προβλέπεται να είναι μία ακόμα πολύ καλή χρονιά με προοπτικές ισχυρής και κερδοφόρας ανάπτυξης».


Αναλυτικές πληροφορίες


Οικονομικά αποτελέσματα


Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα έσοδα άγγιξαν το ποσό των €52,4 εκ., σημειώνοντας ρυθμό αύξησης 164% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2007 (€ 19,9 εκ). Τα αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 58% και άγγιξαν το ποσό των €7,9 εκ. (€5,0 εκ. το 2007), μετά από απώλειες ύψους €1,1 εκ. που οφείλονται στη συναλλαγματική υποτίμηση των διαφόρων νομισμάτων έναντι του ευρώ (€0,1 εκ. το 2007).

Τα αναμορφωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 42% στα 20 Eurocents (2007:14,1 Εurocents).


Η αύξηση στα έσοδα και τα κέρδη που επιτεύχθηκε το 2008 αντανακλά τη διεθνή επέκταση και την ισχυρή οργανική ανάπτυξη της Velti που συνέχισε να κερδίζει συμβόλαια τόσο από νέους όσο και από υπάρχοντες πελάτες.


Η εταιρεία εξελίχθηκε το 2008 ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους πελάτες ακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς του mobile marketing και advertising, και τις ανάγκες των πελατών της από τον χώρο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, των διαφημιστικών εταιρειών, των brands και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη δημιουργία νέων τύπων διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών μέσω κινητού τηλεφώνου, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση ζήτησης παροχής υπηρεσιών με βάση το μοντέλο Software as a Service από τους μεγαλύτερους πελάτες. Παρότι αυτό είχε σαν συνέπεια τη μείωση των περιθωρίων κέρδους το 2008, παράλληλα οδήγησε σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και στη δημιουργία των βάσεων για επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.


Η διεθνής επέκταση της Velti και των εσόδων της οδήγησε σε αναμενόμενη βελτίωση του κεφαλαίου κινήσεως το 2008, το οποίο έπεσε στο 17% των εσόδων (2007: 25%). Η βελτίωση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των κερδών οδήγησε σε αύξηση κατά 36% των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες για το 2008,  σε € 4,6 εκ. (2007: €3,4 εκ.).


Με σκοπό την εδραίωση μιας ηγετικής θέσης στην αγορά του mobile marketing και advertising και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, η εταιρεία επένδυσε σημαντικά στη διεθνή επέκταση. Οι επενδύσεις σε πάγια το 2008 αυξήθηκαν κατά 141% σε €13 εκ. (2007: €5,4 εκ.). Το αντίστοιχο ποσό επένδυσης για το τρέχον έτος αναμένεται να κινηθεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.


Τέλος, το κεφάλαιο εργασίας χρηματοδοτήθηκε με €10,7 εκ., εξασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα μπορεί να ανταποκριθεί άνετα στις μελλοντικές ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα € 10,3 εκ. και καθαρό δανεισμό € 2,1 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2007: καθαρά ταμειακά διαθέσιμα € 9,9 εκ.).


Διεθνής επέκταση

Η επέκταση της Velti ήταν αποτέλεσμα ζήτησης από πελάτες που αναζητούν όλο και περισσότερο την υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών μέσω κινητού τηλεφώνου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως σε Ρωσία, Ινδία και Κίνα.

Η ανάπτυξη στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης προήλθε κυρίως από επιτυχημένες συνεργασίες με την Orange, Blyk, TMP Worldwide και Argos στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ, η σχέση της Velti με την Ansible (κοινοπραξία με Interpublic Group) και η αυξημένη παρουσία της σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη, και Σαν Φρανσίσκο έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών από όλους τους τομείς.


Ισχυρή οργανική ανάπτυξη

Η σύναψη επαναλαμβανόμενων συμβολαίων με υπάρχοντες πελάτες (περίπου τα 2/3 του συνόλου εσόδων) καθώς και η υπογραφή νέων συμβολαίων με νέους σημαντικούς πελάτες (1/3 των εσόδων) συνεισέφεραν αποτελεσματικά στα αποτελέσματα του 2008, όπως:


 • Σύναψη νέων συμβολαίων με διεθνή brands: Unilever, Friesland, Chrysler, Johnson & Johnson, Dixons, United Milk Company’s Fibella και Procter & Gamble.
 • Επαναλαμβανόμενα συμβόλαια με brands: Argos, Wrigley’s, MasterCard, TMP Worldwide, Pepsi, Coca Cola, Pernod Ricard, Clinique, Hewlett-Packard
 • Ανανέωση συμβολαίων με σημαντικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας: Vodafone, MTS, Orascom-WIND, Cosmote, MTEL, Vivatel, SingTel, και Orange
 • Συνεχιζόμενη πρόοδος από Ansible, με νέους πελάτες: Microcoft, Intel, Bayer, General Motors και Verizon,
 • Δημιουργία σχέσεων με κορυφαίες διεθνείς διαφημιστικές εταιρείες: Ogilvy, BBDO, Adel Saatchi & Saatchi, McCann Erickson, Momentum, Draftfcb, Lowe Worldwide.


Όσον αφορά στην Ansible, ο ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων αυξήθηκε θεαματικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, με τριπλασιασμό εσόδων σε σχέση με του πρώτου εξαμήνου. Η επιτυχία αυτή ακολουθεί μία περίοδο καλλιέργειας σχέσεων με τις διαφημιστικές εταιρείες του ομίλου IPG, εκπαίδευσης των πελατών τους και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών προοπτικών, που αποτελούν μία σταθερή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη το 2009.


Προοπτικές για το 2009

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η αγορά του mobile marketing και advertising θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2009 καθώς όλο και μεγαλύτερα διαφημιστικά κονδύλια θα μετατίθενται από τα παραδοσιακά μέσα στα μετρήσιμα και στοχευμένα μέσα, όπως το κινητό τηλέφωνο, όπου τα κόστη για την προσέλκυση και διατήρηση πελατών μπορούν να μειωθούν σημαντικά.

Αναμένονται σημαντικά οικονομικά οφέλη από την επένδυση στη διεθνή επέκταση στην Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική, καθώς επίσης και από τις κοινοπραξίες με Ansible, και HT Mobile Solutions.

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, όπου εταιρείες όπως Argos, TMP Worldwide, Microsoft και Unilever περιλαμβάνονται στους ενεργούς πελάτες μας, καθώς και στη Βόρεια Αμερική, όπου η ζήτηση για στοχευμένες ενέργειες στο κινητό καθώς και τα έσοδα από πελάτες όπως η Verizon, Microsoft, Intel, Bayer, General Motors θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Το 2008 η εταιρεία δημιούργησε μία ‘σημαντική μάζα’ ανθρώπινου δυναμικού που επιτρέπει την κλιμάκωση παροχής λύσεων στους πελάτες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2009 πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη εσόδων με χαμηλότερο ρυθμό αύξησης προσωπικού.

Η διοίκηση της Velti είναι σίγουρη ότι θα εξακολουθήσει να επιτυγχάνει ισχυρή, επικερδή ανάπτυξη το 2009. Τα brands μεταθέτουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των προϋπολογισμών τους για διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες από μετρήσιμα μέσα (TV, έντυπη και υπαίθρια διαφήμιση) σε μετρήσιμα μέσα όπως το κινητό τηλέφωνο. Οι λύσεις της Velti προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πελάτες της και περισσότερα από τα 2/3 των εσόδων της εταιρείας είναι συνάρτηση της απόδοσης των διαφημιστικών ενεργειών. Με βάση τα παραπάνω, η περαιτέρω κλιμάκωση των εσόδων της Velti όπως αποδεικνύεται από τη βελτίωση του δείκτη εσόδων ανά εργαζόμενο θα έχει θετικά αποτελέσματα στα περιθώρια λειτουργικού κέρδους και στις ταμειακές ροές.


Η Velti λαμβάνει μία σειρά από μέτρα για τον έλεγχο του κόστους για την αντιστάθμιση των συνεπειών της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και επαναπροσεγγίζει όλες τις δραστηριότητές της υπό το πρίσμα της συνετής διαχείρισης των ταμειακών εισροών. Το 2009 η εταιρεία στοχεύει σε:


 • Αυξημένη κλιμάκωση στην παροχή λύσεων με εξαιρετική πρόοδο μεταξύ του 2007 και 2008. Καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 164% από το 2007 στο 2008, το προσωπικό τεχνολογίας αυξήθηκε μόνο κατά 38%. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων της Velti και τη θετική επίδραση των πρόσφατων κύκλων ανάπτυξης των προϊόντων της στα περιθώρια λειτουργικού κέρδους. Η Velti στοχεύει στη συνέχιση και περαιτέρω βελτίωση της τάσης αυτής για το 2009 κρατώντας την αύξηση του προσωπικού τεχνολογίας χαμηλότερη από την προβλεπόμενη.
 • Συντηρητικό επενδυτικό πρόγραμμα – ο στόχος για το 2009 είναι η εστίαση των επενδύσεων σε τομείς με άμεση προοπτική και επίδραση στις ταμειακές εισροές. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων με μεγαλύτερο εύρος και εδραιωμένη διεθνή παρουσία σε πέντε κέντρα δεδομένων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
 • Τακτική παρακολούθηση της πορείας του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση και βαθμιαία αποδέσμευση του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα.


Οι προοπτικές για το πρώτο 3μηνο του 2009 διαγράφονται πολύ ενθαρρυντικές αναμένοντας ποσοστό 50% υψηλότερο της περσινής αντίστοιχης περιόδου. Επιπλέον, πάνω από 75% των υπό εξέλιξη πωλήσεων του 2009 αναμένεται να προέλθουν από υπάρχοντες πελάτες, δημιουργώντας έτσι μία στέρεα βάση για περαιτέρω ανάπτυξη το 2009 και τα επόμενα χρόνια.